Bóithre á ndúnadh go sealadach - Dingle Adventure Race

Released: 14 Bealtaine 2014

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ

BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH

ALT 75 d'ACHT NA mBÓITHRE 1993

 

Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a Dhúnadh go Sealadach, 1994, go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí ag moladh na bóithre, mar atá liostáilte thíos, a dhúnadh chun cabhrú le heagrú stáid rothaíochta rás‘Dingle Adventure Race’ ar an Sathairn, 7 Meitheamh 2014.

Bóthar na Conarach

 

Ó Crosaire Cill Mhóir viaí Carr Chlós An Chonair agus ag críochnú ag Crosaire an Mhuilinn i nDaingean Uí Chúis.( Bóthar uimh. R560)

 

Bóthar Dúnta ó :                 9.00 r.n. go 10.30 r.n.

 

agus

 

Mám Clasach

 

Ó Dhún Chaoin (Bóthar uimh. R559 / L5002) go Ard a Bhóthair via Mám Clasach

 

Bóthar Dúnta ó :                 10.30 r.n. go 2.30 i.n.

Beidh malairt treo marcála go soiléir agus beidh bealaí rochtain ar fail do sheirbhísí Éigeandála.

Ba choir d’aon duine ar mian leo cur in aghaidh an mholadh seo, sin a dhéanamh, i scríbhinn, leis an tOifigeach Riarcháin, An Roinn Bóithre agus Iompair, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, ní níos déanaí ná 5.00 i.n. ar an Máirt, 20 Bealtaine 2014.


                         

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image