Bóithre a nDúnadh go sealadach - Taispeántas Talmhaíochta Chiarraí Thiar

Released: 19 Meitheamh 2014

 

COMHAIRLE  CONTAE  CHIARRAÍ

BÓITHRE A nDÚNADH GO SEALADACH

ALT 75 D’ACHT NA mBÓITHRE 1993

 

Taispeántas Talmhaíochta Chiarraí Thiar

 

 

Tugtar fógra anseo faoi réir Acht na mBóithre 1993, Alt 75, agus na Rialacha faoi Bóithre a Dhúnadh go Sealadach, 1994, tá sé i gceist ag Comhairle Contae Chiarraí stráice de bother faoisimh nua a ceanglaíonn Gort Onóra le Bóthar an Spá, a dhúnadh, i Daingean Uí Chúis, ó 9.00 r.n. go 4.30 i.n. ar an Domhnach, 13 Iúil, 2014, chun cabhrú le heagrú Taispeántas Talmhaíochta Chiarraí Thiar.

Beidh malairt treo marcála go soléir agus beidh bealaí rochtain ar fail do sheirbhísí Éigeandála.

Ba choir d’aon duine ar mian leo cur in aghaidh an mholadh seo, sin a dhéanamh, i scríbhinn, leis an tOifigeach Riarcháin, An Roinn Bóithre agus Iompair, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí, ní níos déanaí ná 5.00 i.n. ar an Máirt, 24 Meitheamh 2014.

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image