Soláthar Reiligí

Tá 139 Reilig faoi stiúir Chomhairle Contae Chiarraí. Tá airíoch páirt aimsire fostaithe ag an gComhairle chun aire a thabhairt do mórán dos na reiligí siúd.

Is é polasaí na Comhairle comhoibriú le na pobail áitiúla chun aire a thabhairt do na reiligí . Faoi láthair, tá Comhairle Contae Chiarraí ag obair le 43 Cumann Reilige Áitiúla agus tugann an Chomhairle cabhair airgeadais dóibh freisin.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi ndeara gur suíomh seandálaíochta 92 dos na reiligí contae agus go bhfuilid caomhnaithe dá bharr faoi Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta. Caithfear cead a fháil roimh ré ó fhoireann seandálaíochta agus innealtóireachta na Comhairle sula dtosnaíonn aon obair in sna reiligí seo.

Coinníollacha chun Ceart Adhlactha a cheannach i Reilig Fhaiche
(Size: 31 KB)

Iarratas ar Cheadúnas Dí-Adhlactha
(Size: 60 KB)

Fodhlíthe Reiligí
(Size: 37 KB)

Fodhlíthe Maidir le Reiligí
(Size: 83 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image