Ciste Tacaíochta Pobail €750,000 fógartha ag Comhairle Contae Chiarraí

Tá sé mar aidhm leis an scéim maoinithe seo tacaíocht sholúbtha airgeadais a chur ar fáil do ghrúpaí pobail agus d’eagraíochtaí áitiúla i gCiarraí a dteastaíonn uathu dul i mbun tionscadal a fheabhsóidh raon agus/nó caighdeán na dtionscadal, na n-áiseanna agus na seirbhísí agus na dtionscnamh pobalbhunaithe ina gceantar féin atá ag teacht le tosaíochtaí corparáideacha Chomhairle Contae Chiarraí.

Foirm
(Size: 1,245 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie