Foirm

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

RFA
Iarratas ar iontráil ainmneacha igClár na dToghthóirí (úsáid bloclitreacha agus peann gránbhiorach le do thoil) (Size: 2,208 KB)

RFA1
Éileamh ar Cheartúchán ar Dhréachtchlár na dToghtóirí (Size: 337 KB)

RFA2
Iarratas le bheith ar an bhForlíonadh do Chlár na dToghthóirí (Size: 77 KB)

RFA3
Iarratas le bheith ar an bhForlíonadh do Chlár na dToghthóirí (Size: 192 KB)

RFB
Clárú an Garda Síochána mar Phostvótálaíthe (Size: 188 KB)

RFG
Iarratas ar iontráil i liosta na vótóirí poist ag príosúnagh (Size: 146 KB)

PV1
Iarratas ar iontráil i liosta na bPostvótálaithe le haghaidh daoine le míchumas nó tinneas coirp. (Size: 217 KB)

PV2
Iarratas D'iontráil ar liosta na bPostvótálaithe le haighaidh toghthóirí nach bhfuil in ann vótáil ag a n-ionad vótála de bharr cúrsaí poist srl. (mar aon le mic léinn áirithe) (Size: 183 KB)

PV4
Iarratas ar áireamh san fhorlíonadh don liosta vótálaithe poist daoine atá fostaithe ag cinn chomhairimh. (Size: 163 KB)

SV1
Iarratas ar iontráil i liosta na vótálaithe speisialta (Size: 202 KB)

SV5
(Size: 165 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image