Comhchoiste Póilíneachta Fógra - Cruinniú Poiblí

Comhchoiste Póilíneachta

Fógra - Cruinniú Poiblí

Dáta : 27ú Feabhra 2017

Am: 14:30

Beidh an chéad chruinniú eile de Chomhchoiste Póilíneachta Chiarraí oscailte do dhaoine atá ina gcónaí sa Chontae. Ós rud é nach bhfuil slí i Seomraí na Comhairle ach do líon áirithe daoine déanfar an cruinniú a shruthú beo ar líne agus beidh sé ar fáil lena athsheinm.

Tá cuireadh á thabhairt duit teacht agus éisteacht le cur i láthair ón nGarda Síochána ar Choiriúlacht sa Chontae in 2016 agus ar ábhair eile.

Beidh deis freisin ag baill den phobal a dtuairimí a nochtadh agus ceisteanna a chur maidir le cúramaí a bhaineann leis an gcoiriúlacht agus le hiompar frithshóisialta le súil le feabhas a chur ar chaighdeán an tsaoil don uile dhuine sa Chontae.

Féadfaidh baill den phobal, a dteastaíonn uathu ceisteanna a chur ar na Gardaí Síochána nó ar an Údarás Áitiúil nó cúraimí a chur os a gcomhair, é sin a dhéanamh ach na ceisteanna sin a chur faoinár mbráid roimh ré ar ríomhphost go dtí JPC@kerrycoco.ie nó tríd an bpost go dtí, Geraldine Lennon, an Roinn Pobail, Comhairle Contae Chiarraí, Árais an Chontae, Trá Lí agus é a bheith faighte againn tráth nach déanaí ná 5p.m. Déardaoin 23ú Feabhra, 2017.

Is é Niall Kelleher atá ina Chathaoirleach ar Chomhchoiste Póilíneachta Chiarraí, ar a bhfuil Comhairleoirí, baill den Oireachtas, ionadaithe pobail agus baill de bhainistíocht shinsearach an Gharda Síochána (Ard-Cheannfort an Gharda Síochána san áireamh) agus de Chomhairle Contae Chiarraí.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie