Fáilte go dtí Roinn na Seirbhísí Comhshaoil

Section Environment

Tá Roinn na Seirbhísí Comhshaoil lonnaithe ar Shráid na Mainge, Trá Lí, Co. Chiarraí, (idir Raidió Chiarraí agus an carrchlós il-urláir).

Tá Roinn na Seirbhísí Comhshaoil freagrach as cúrsaí comhshaoil a chosaint ar fud an chontae. Chomh maith le seo bíonn an Roinn freagrach as Feasacht Comhshaoil, Bainistiú Dramhaíola, Ceisteanna Fuinnimh, Caomhnú Uisce, Forfheidhmiú, Seirbhísí Tréidliachta, Smachtú Bruscair, Athchúrsáil agus laghdú Dramhaíola.

Tá na hoifigí ar oscailt ó 9.00 - 5.00in Luan go hAoine, am lóin san áireamh.

Ardú Costais ar thicéid Dramhaíola Chomhairle Contae Chiarraí - Eanair 2017

Amanna Oscailte na Nollag 2015/2016

Glantachán Náisiúnta an Earraigh

Uaireanta Oscailte do Líonadh Talún Chiarraí Thuaidh agus Ionaid Athchúrsála

Bailitheoirí Dramhaíola Tí - Ciarraí/An Clár/ Luimneach 

Measúnú ar Phlean um Bhainistiú Dramhaíola Réigiúnda

Clár Oibre Áitiúil 21: Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil 2014

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image