Fáilte go dtí Roinn na Seirbhísí Comhshaoil

Section Environment

Tá Roinn na Seirbhísí Comhshaoil lonnaithe ar Shráid na Mainge, Trá Lí, Co. Chiarraí, (idir Raidió Chiarraí agus an carrchlós il-urláir).

Tá Roinn na Seirbhísí Comhshaoil freagrach as cúrsaí comhshaoil a chosaint ar fud an chontae. Chomh maith le seo bíonn an Roinn freagrach as Feasacht Comhshaoil, Bainistiú Dramhaíola, Ceisteanna Fuinnimh, Caomhnú Uisce, Forfheidhmiú, Seirbhísí Tréidliachta, Smachtú Bruscair, Athchúrsáil agus laghdú Dramhaíola.

Tá na hoifigí ar oscailt ó 9.00 - 5.00in Luan go hAoine, am lóin san áireamh.

Ceardlann ar Chréatúirí na Mara Iúil 2017

Socruithe Feidhmiúcháin agus Táillí nua ag Ionaid Athchúrsála & Dramhaíola

Bailitheoirí Dramhaíola Tí - Ciarraí/An Clár/ Luimneach 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image