Rialacháin Cadhnraí 2008

Tá rialacháin nua um Bainistiú Dramhaíola do Cadhnraí tugtha isteach le déanaí chun aisghabháil chadhnraí agus taisc-chadhnraí a chur chun cinn. Ón 26 Meán Fómhair 2008, beidh úsáideoirí deiridh cadhnraí caite i dteideal iad a thabhairt ar ais saor in aisce go dtí ionaid mhiondíolta chadhnraí nó ionaid bhailithe údaraithe, ionaid athchúrsála na n-údarás áitiúil san áireamh.

Ní gá go mbeadh aon ní ceannaithe chun cadhnra a thabhairt ar ais. Ní foláir d’aon mhiondíoltóir a dhíolann cadhnraí glacadh le cadhnraí caite ón bpobal ag an áitreabh gnó. Ní foláir do shiopaí a dhíolann cadhnraí coimeádáin a bheith acu chun na cadhnraí caite a thógáil agus comharthaíocht a bheith  ag an bpointe díolta á chur san in iúl don phobal. Ní gá go gceannódh ball den phobal aon rud chun cadhnraí caite a thabhairt don siopa.

Glacann gach Ionad Athchúrsála de chuid Comhairle Contae Chiarraí le cadhnraí caite saor in aisce:

 

Líonadh Talún Chiarraí Thuaidh

Cúil Chaisleach, Cill Airne

Ionad Athchúrsála Bhaile an Mhuilinn

Ionad Athchúrsála an Neidín

Ionad Athchúrsála Chathair Saidhbhín

Ionad Athchúrsála Chorca Dhuibhne

 

Déan teagmháil le Rannóg na Seirbhísí Comhshaoil ag (066) 7162000 chun breis eolais a fháil.

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Rialacháin Cadhnraí 2008
(Size: 236 KB)

Cadhnraí Caite agus an miondíoltóir
(Size: 239 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image