Iniúchadh ar Dhabhacha Séarachais

Faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012 tabharfar isteach córas náisiúnta iniúchta do chórais chóireála fuíolluisce tí. Tá sonraí na bpróiseas iniúchta etc. sa Phlean Iniúchta Náisiúnta a d’fhoilsigh an EPA go luath in 2013. 

Foireann oilte de chuid Chomhairle Contae Chiarraí a bheidh i mbun na n-iniúchtaí i gCiarraí. Seolfaidh Comhairle Contae Chiarraí litreacha chuig na háitribh a bhfuil iniúchadh le déanamh orthu faoin bPlean lena chur in iúl dóibh roimh ré cathain a dhéanfar an t-iniúchadh. Ba cheart duit áfach cruthú aitheantais a éileamh ar aon duine a thagann chun an tí chun iniúchadh a dhéanamh.

[Tabhair faoi deara gur féidir le Comhairle Contae Chiarraí iniúchadh a dhéanamh ar chórais chóireála fuíolluisce ar chúiseanna eile, e.g. nuair a dhéantar gearán nó má fhaightear tuairisc faoi chóras nach bhfuil ag obair i gceart. Níor ghá go gcuirfí ar an eolas tú roimh ré faoi iniúchadh den tsórt seo.]

Tá sonraí an Phlean Iniúchta Náisiúnta mar aon le comhairle agus eolas faoi chórais chóireála fuíolluisce (eolas faoi aon deontas a d’fhéadfadh a bheith ann) ar fáil ar shuíomhanna idirlín an EPA agus an DoECLG.

*Dabhach Shéarachais = Umar Seipteach

www.epa.ie/water/wastewater/info

www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/DomesticWastewaterTreatmentSystems/ 

Tá liosta de na conraitheoirí dramhaíola a bhfuil cead acu sloda ó na dabhcha séarachais (umar seipteach) a bhailiú ar fáil ón Oifig Náisiúnta Cheadúnaithe um Bhailiú Dramhaíola nó www.nwcpo.ie/permitsearch.aspx

Cad le bheith ag súil leis ó Iniúchadh ar Umar Seipteach?
(Size: 1,712 KB)

An méid is gá a bheith ar eolas faoi do Dhabhach Shéarachais
(Size: 1,007 KB)

An bhfuil do Thobar i mbaol ó d’Umar Seipteach?
(Size: 1,058 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image