Rannpháirtíocht an Phobail chun 'Uiscí Snámha'

FÓGRA POIBLÍ

 

Rannpháirtíocht an Phobail chun 'Uiscí Snámha' a aithint faoi

Threoir an AE um Uiscí Snámha 2006/7 den 15ú Feabhra 2006 agus faoi

na Rialacháin um Cháilíocht Uisce Shnámha IR 79 de 2008.

 

 

Tugann Comhairle Contae Chiarraí cuireadh don phobal bheith páirteach in Uiscí Snámha a aithint faoin Treoir Uiscí Snámha agus faoi na Rialacháin Cháilíocht Uisce Snámha 2008 (IR Uimh. 79 de 2008).

Éilíonn an Treoir go mbeidh caighdeán an uisce, atá ainmnithe mar uisce snámha, ag cloí le caighdeáin dhochta mhicribhitheolaíochta ar mhaithe le sláinte daoine a roghnaíonn dul ag snámh ann a chosaint.  Tá dualgas ar na comhairlí cathrach agus contae, faoi Rialacháin 2008, uiscí snámha a aithint ar bhonn bliantúil.

 

Tugann an próiseas comhairliúcháin seo deis don phobal a gcuid tuairimí a thabhairt:

  • ar uiscí snámha atá ainmnithe chun go leanfaí amhlaidh leo
  • ar uiscí snámha eile nach bhfuil ainmnithe ach a d'fhéadfaí a ainmniú

 

Fáiltítear roimh thuairimí ó pháirtithe leasmhara.

Ba chóir seo a dhéanamh trí aighneacht a chur chuig Comhairle Contae Chiarraí.  Déan teagmháil le Comhairle Contae Chiarraí don chritéir cuí ag  www.kerrycoco.ie 

 

Is é an 28ú Iúil 2015 an dáta deiridh d’aighneachtaí chuig Comhairle Contae Chiarraí.

to; mso-line-height-alt:10.5pt'>Note to editors: City and county councils are required under the Bathing Waters Directive and the Bathing Water Quality Regulations 2008 (SI No 79 of 2008) to identify bathing waters on an annual basis. The Directive requires that water quality at all designated bathing waters meets stringent microbiological standards in order to protect the health of people who choose to bathe there.

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image