Rannpháirtíocht an Phobail i dtaca le 'hUiscí Snámha'

Rannpháirtíocht an Phobail i dtaca le 'hUiscí Snámha' a aithint faoi Threoir an AE um Uiscí Snámha 2006/7 den 15 Feabhra 2006 agus faoi na Rialacháin um Cháilíocht Uisce Shnámha IR 79 de 2008.

Tá Comhairle Contae Chiarraí ag tabhairt cuireadh don phobal bheith páirteach in Uiscí Snámha a aithint faoin Treoir Uiscí Snámha agus faoi na Rialacháin Cháilíocht Uisce Snámha 2008 (IR Uimh. 79 de 2008).

Éilíonn an Treoir go mbíonn an cháilíocht uisce ag gach uisce snámha sainithe ag cloí le caighdeáin dhochta mhicribhitheolaíochta le sláinte na ndaoine a roghnaíonn a bheith ag snámh ansin a chosaint. Tá dualgas ar na comhairlí cathrach agus contae, faoi Rialacháin 2008, uiscí snámha a aithint ar bhonn bliantúil.

Tugann an próiseas comhairliúcháin seo deis don phobal:

  • tuairim a thabhairt ar uiscí snámha sainithe d'fhonn an sainiú a leanúint,
  • tuairim a thabhairt ar uiscí snámha eile nach bhfuil sainithe faoi láthair ach a d'fhéadfaí a chur san áireamh lena sainiú.

Iarrtar orthu siúd ar spéis leo an t-ábhar a gcuid tuairimí a chur isteach.

Ba chóir é seo a dhéanamh trí aighneacht a chur chuig Comhairle Contae Chiarraí.

Déan teagmháil le Rannóg Timpeallachta na Comhairle fá choinne eolais ar an chritéir a úsáidfear.

 

Is é an 28 Iúil 2015 an dáta druidte le haghaidh aighneachtaí chuig Comhairle Contae Chiarraí

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image