Torthaí 2012

Torthaí Caighdeáin Uisce Snámha 2012

Caighdeán Uisce Snámha: cúlra maidir leis na caighdeáin, measúnú agus an raon anailíse.

Tá torthaí na samplaí a tógadh go dtí seo do shéasúr snámha 2012 don 15 thrá aitheanta ag an AE (Aontas Eorpach) le feiscint ar an suíomh idirlín seo (mar a cuireadh faoi bhráid An Taisce agus GCC iad). Deintear an mhonatóireacht de réir Rialacha um Chaighdeáin Uisce Snámha 2008. Tá torthaí do 2 thrá gan aitheantas oifigiúil ann leis.

As an 15 thrá aitheanta bronnadh Brat Gorm 2011 ar 13 acu. Bronnadh an duais Cósta Glas ar thrá amháin i.e. Béal Bán. Is féidir breis eolais faoi dhuaiseanna an bhrait ghoirm agus an chósta ghlais a fháil ar shuíomh idirlín An Taisce.

Torthaí ardaithe don 2 Iúil 2012 toisc titim báistí as an ngnách i gCiarraí Theas.

Fuarthas torthaí micribhitheolaíochta ardaithe i samplaí a tógadh ar an 2ú Iúil 2012, go háirithe ar Thrá na hUíne sa Choireán, i nDoire Fhionnáin agus ar an Trá Bhán i gCathair Saidhbhín.

Is de bharr titim báistí as an ngnách a tharla sa tréimhse idir 29 Meitheamh agus 2 Iúil a fuarthas na torthaí seo. Léirigh na samplaí a tógadh ina dhiaidh sin ar an 5 Iúil go raibh an caighdeáin ‘go maith’ nó ‘ar fheabhas’ arís.

Cén tránna atá á monatóireacht i gCiarraí ?

Deintear monatóireacht ar suas le 21 thrá i gCiarraí le linn an tséasúir snámha.

Tránna le Brat Gorm agus le h-aitheantas AE:

Baile an Bhuinneánaigh Thuaidh

Baile an Bhuinneánaigh Theas

Baile Uí Thaidhg

An Bheannach

An Fhianait

Machaire Beag

Fionntrá

Ros Beithe

Na Cealla

An Trá Bhán, Cathair Saidhbhín

Baile an Sceilg

Doire Fhionnáin

Inse

Tránna aitheanta ag an AE:

Caisleán Ghriaire

Trá na hUíne, An Coireán

Tránna Cósta Ghlais (gan aitheantas oifigiúil)

Béal Bán

Tránna gan aitheantas:

Doire Mór

Is féidir eolas sonrach a fháil faoi aon cheann de na tránna thuas ach gliogáil ar an ainm ar an leathanach baile.

Torthaí 2012 do Thránna le Brat Gorm agus le h-Aitheantas
(excel) (Size: 678 KB)

Torthaí 2012 do Thránna le Brat Cósta Glas agus gan Aitheantas
(excel) (Size: 120 KB)

Eolas ginearálta
(Size: 46 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image