Tránna Brait Ghoirm

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

San Fhrainc a thosaigh an feachtas seo i 1987 agus anois tá an brat gorm ar foluain i 13 thír éagsúla. Bronntar Brat Gorm na hEorpa go bliantúil agus maireann sé ar feadh bliana. Ar dtúis deineann an giúiré náisiúnta agus ansin an giúiré Eorpach scagadh ar na h-iarrthóirí agus bronntar an Brat Gorm orthu siúd a cháilíonn.

Ní mór don trá snámha critéir áirithe a shásamh chun Brat Gorm a fháil:

Caighdeán an Uisce (Tránna)

Is minic nach mbronntar Brat Gorm ar thránna toisc nach sásaíonn caighdeán an uisce snámha na riachtanais thástála. Ní foláir sampla a thógaint gach coicís ar a laghad agus anailís iomlán a dhéanamh air i dtaobh bachaillín drólannach faecach agus streipteacocas faecach.

Is táscairí iad na raonta micribhitheolaíchta seo do phataigíní daonna eile. Tá mar sin teorainneacha ann faoi líon na n-orgánach sin sna samplaí.

Caighdeán an Chósta

Caithfidh an trá agus na críocha ar a cúl cloí le pleananna forbartha agus dlíthe pleanála. Ba cheart go mbeadh muiríne in oiriúint dá timpeallacht nádúrtha agus tógtha.

Tá sé tábhachtach leis nach mbeadh aon tionchar ag doirteadh tionsclaíocha ná séarachais ar an muiríne nó ar an trá. Ina theannta sin ní foláir an trá a choimeád saor ó algaí agus aon fhásra a bhailíonn ann le linn aimsir stoirme.

Oideachas Comhshaoil agus Eolas

Cuireann feachtas an bhrait ghoirm oideachas agus eolas faoin gcomhshaol chun cinn.

Sábháilteacht agus Bainistiú

Caithfear go leor boscaí agus coimeádáin bhruscair a choimeád daingnithe agus ina cheart. Caithfear garchabhair a bheith ar fáil. 

Kerry Blue Flag Beaches Irish

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image