Conradh Infheistíochta €30m don soláthar uisce poiblí is mó i gCiarraí bronnta


Tá conradh uasghrádaithe €30m don soláthar uisce poiblí is mó i gCiarraí bronnta anois. Tar éis próisis tairisceana tá fógartha ag Comhairle Contae Chiarraí go bhfuil Glan Agua Teo. roghnaithe chun tabhairt fén mór-uasghrádú ar Scéim Soláthair Uisce Chiarraí Láir.

Tagann bronnadh an chonartha seo sna sáile ar fhógra Uisce Éireann i mí na Márta go ndéanfar €30m a infheistiú i Scéim Soláthair Uisce Chiarraí Láir - mar aon le h-ionad nua cóireála uisce ag Loch Coiteáin, lámh le Cill Áirne. Cinnteoidh an scéim nua soláthar uisce óil níos cinntí agus níos sábháilte do 62,000 áitritheoir - leath an daonra sa chontae nach mór.

Cuireann Scéim Soláthair Uisce Chiarraí Láir uisce ar fáil do naoi gcinn de cheantar soláthair uisce, iad uilig ar Liosta Feabhsúcháin (RAL) de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil cheal córas cóireála láidir, rud a réiteofar anois tríd an scéim nua seo.

"Cuirfidh an t-ionad nua seo 51 milliún lítear uisce sa ló ar fáil dá spriocphobal ar fud Chiarraí. Is infheistíocht riachtanach í seo ar mhaithe le sláinte agus leas an phobail i gContae Chiarraí," adúirt Seán Ó Broin, Stiúrthóir na Seirbhísí Uisce le Comhairle Contae Chiarraí.

Dearadh, Tógáil agus Feidhmiú atá i gceist sa chonradh, agus tá an obair dheartha ar an ionad uisce nua idir láimhe cheana féin. Meastar go dtosnóidh an obair tógála sa bhfómhar agus go dtiocfaidh sí chun críche laistigh de dhá bhliain.

D'fháiltigh Cathaoirleach Chomhairle Contae Chiarraí, an Clr. Pádraig Mac Cárthaigh go gcroíúil roimis bronnadh an chonartha, ag rá go mbeidh an soláthar feabhsaithe uisce, atá glan agus sábháilte le h-ól, ina leas ollmhór don phobal, do chuairteoirí agus don chontae i gcoitinne.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie