Fáilte go Seirbhís Cosanta Sibhialta Chiarraí

Civil Defence HQ

Ráiteas misin na Seirbhísí Cosanta Sibhialta

‘Na Seirbhísí Cosanta Sibhialta a chothú, a chur chun cinn agus a choimeád

mar eagraíocht éifeachtach deonach a thacaíonn le seirbhísí éigeandála ar an líne tosaigh agus leis an bpobal áitiúil.

 

Ár bhFís

Eagraíocht le baill ardoilte éifeachta a chuireann tacaíocht luachmhar ar fáil do na Seirbhísí Éigeandála agus don bpobal.

Eagraíocht atá comhtháite le cúrsaí pleánála éigeandála.

Eagraíocht de cháil idirnáisiunta arna bhfuil éileamh laidir ar bhallraíocht, ballraíocht atá bródúil as a gcuid obair dheonach leis an bpobal.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie