Deontais Ardoideachais

Ní mór gach iarratas ar Dheontas Ardoideachais a chur chuig an SUSI (Tacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn Éire) tríd www.studentfinance.ie/mp9503/f-ilte-go-studentfinance-ie-/index.html

Má tá tú ag fáil deontais cheana féin ó Chomhairle Contae Chiarraí:

Mic Léinn atá ag fáil deontas mac léinn faoi láthair ó Chomhairle Contae Chiarraí agus atá ag dul ar aghaidh go dtí an chéad bhliain eile den chúrsa céanna leanfaidh an Chomhairle á measúnú agus á n-íoc. Má tá tú ag athrú go cúrsa eile nó ag dul ar aghaidh go cúrsa eile ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chóras ar-líne SUSI.

Má tá sonraí breise uait féach ar:www.studentfinance.ie/mp9503/f-ilte-go-studentfinance-ie-/index.html
 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image