Bealach Ceoil Shliabh Luachra

Comhthionscnamh idir Oifigí Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí agus Chomhairle Contae Chiarraí is ea Bealach Ceoil Shliabh Luachra. Tá stíl shainiúil cheoil thraidisiúnta i gceantar Shliabh Luachra agus tá sé mar aidhm againne le Bealach Ceoil Shliabh Luachra an traidisiún sin a cheiliúradh. I measc na gcuspóirí againn tá raon de bhearta chun an oidhreacht cheoil ar leith atá sa réigiún a chur chun cinn agus a chaomhnú.

Príomhchuspóirí:

  • Oidhreacht cheoil Shliabh Luachra a cheiliúradh..
  • Turasóireacht chultúrtha agus cruthaitheachta i Sliabh Luachra a chur chun cinn.
  • Deiseanna a chruthú chun ceol Shliabh Luachra a chur i láthair agus suim a chothú ann.
  • Clár oideachais a fhorbairt chun suim agus rannpháirt i gceol Shliabh Luachra a spreagadh.

Oibríonn coistí féilte áitiúla le chéile chun Bealach Ceoil Shliabh Luachra a chur chun cinn agus clár imeachtaí don bhliain ar fad a chur ar siúl ina mbíonn ceolchoirmeacha, ceardlanna, máistir-ranganna agus léachtaí.

 

W: sliabhluachra.ie 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image