Fáilte go Bunachar Sonraí Ealaíon Chomhairle Chontae Chiarraí

Toisc an líon mór ealaíontóirí atá ina gcónaí i gCiarraí agus an bonneagar maith ealaíon atá ann, bíonn an-chuid gníomhaíochtaí ealaíon ar siúl sa chontae. Tugann an bunachar sonraí seo léargas ar an gcontae cruthaitheach seo.

Aon ealaíontóir nó eagraíocht ealaíon a dteastaíonn uathu a bheith ar an mbunachar ba cheart dóibh an Fhoirm Iarratais do Bhunachar Sonraí Ealaíon Chiarraí a líonadh agus a sheoladh go arts@kerrycoco.ie

Sonraí is déanaí

Bí cinnte go bhfuil Oifig na nEalaíon ar an eolas maidir le haon athrú atá tagtha ar do shonraí pearsanta ar nós do sheoladh, uimhir teagmhála etc.

Séanadh

Tugann Oifig Ealaíon Chomhairle Chontae Chiarraí gach aire agus an t-eolas á chur le chéile don Bhunachar Ealaíon. Ní ghlacfar le dliteanas d’aon pháirtí as aon damáiste nó as aon chaillteanas a éiríonn as a bhfuil nó nach bhfuil sa Bhunachar.

Tá cead ag Comhairle Contae Chiarraí eagarthóireacht a dhéanamh ar an eolas sa Bhunachar Ealaíon.  Maidir le hoiriúnacht nó cumas ealaíontóra chun seirbhísí a chur ar fáil is cúram é sin don té atá ag plé leis an ealaíontóir ní do Chomhairle Contae Chiarraí

Foirm Bunachar Sonraí Ealaíon
(Size: 38 KB)

Teir isteach sa Bhunachar

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image