Clár Éire Ildánach

Tionscnamh atá in Éire Ildánach atá bunaithe ar an gcultúr agus atá leagtha amach le folláine an duine aonair, an phobail augs an náisiúin a chur chun cinn.  Is é an bunsmaoineamh go mbíonn ran-pháirtíocht I ngníomhaíochtaí cultúir ina shiocair leis an gcruthaitheacht phearsanta agus le cruthaitheacht an chomhair agus go dtagann torthaí suntasacha dá bharr sin maidir le folláine an duine agus an phobail agus lena gcuireann an duine agus an pobal I gcrích.

S: creative.ireland.ie

Tá suirbhé á dhéanamh faoi láthair ag Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chiarraí le treoir a thabhairt do Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Chiarraí 2018-2022 Éire Ildánach. Cuirimid fáilte roimh aon bharúlacha nó tuairimí agat os í rannpháirtíocht saoránanach an scála tomhais atá againn. Bain úsáid as an nasc seo chun páirt a ghlacadh sa suirbhé agus táimid buíoch díot as do chuid ama agus tuairimí a thabhairt https://www.surveymonkey.com/r/CreativeIrelandKerry

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image