Rinceoir Cónaithe

 


CATHERINE YOUNG

catherine

Is í Catherine Young Rinceoir Cónaithe Chomhairle Contae Chiarraí 2016 - 2017 a chomh-mhaoiníonn an Chomhairle Ealaíon.
Faoi théarmaí na cónaitheachta: 
1. Déanfaidh sí a cuid oibre féin a fhorbairt faoi mar a fhaigheann sí ionspioráid ó Chiarraí, muintir an chontae agus an áit féin.
2. Soláthróidh sí clár 6 seachtaine rince do lucht na chéad bhliana i meánscoileanna a chuirfidh leis an gClár DES JCPE atá ann cheana féin. Gheobhaidh an múinteoir corpoideachais CPD agus tacaíocht a chuirfidh ar chumas an mhúinteora leanúint den chlár agus é a bhuanú nuair a bheidh an chéad chlár críochnaithe ag an Rinceoir Cónaithe. 
3. Spreagfaidh sí scoláirí a bhfuil spéis acu ann clárú le comhlacht rince d’ógánaigh i gCiarraí. Tá sé mar aidhm leis an gcomhlacht rince, oiliúint ar ardchaighdeán do thaibhiú rince a chur ar fáil agus cleachtadh cruthaitheach agus cóiréagrafaíocht thar shraith 3 bliana le súil go spreagfar éileamh ar cháilíocht leibhéal 5 QQI sa rince a chur ar fáil i gCiarrraí. Forbróidh sí repetoire le dul ar chamchuairt agus lena thaibhiú in ionaid agus ag féilte i gCiarraí agus áiteanna eile. 
4. Forbróidh sí agus cuirfidh sí ar fáil Cúrsa Rince QQI L5 i bpáirt le Coláiste Breisoideachais 

 

 


MARIA SVENSSON

maria

Is í Maria Svensson an Rinceoir Cónaithe sa Lab sa Daingean don tréimhse ó Mheán Fómhair 2016 go Meán Fómhair 2017 a chomhmhaoiníonn an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Contae Chiarraí. I measc na dtionscadal ina mbeidh sí páirteach, beidh sí ag obair le grúpaí éagsúla i gCiarraí agus tá Maria faoi láthair ag obair le Scoil Náisiúnta Chathair Léithín agus Scoil Chaitlín Naofa, tá rang sa rince cruthaitheach á mhúineadh aici leis sa Lab. Mar chuid den chónaitheacht tá sé mar aidhm ag Maria saothar nua a chruthú le cabhair ó mheantóir agus Stiúrthóir Ealaíne an Echo Echo Dance Theatre Company, Steve Batts. Mar chuid den chónaitheacht freisin tabharfar an saothar nua seo ar chamchuairt timpeall Chiarraí. Tá sé i gceist ag Maria chomh maith macasamhail fhéile rince aonair Going Solo Together, a bhíonn ar siúl gach bliain in Örebro (an tSualainn), a chur ar siúl sa Lab an bhliain seo chugainn le healaíontóirí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Maidir le Maria 
Tá BA (Onóracha) in Amharclannaíocht Rince ag Maria Svensson ón Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i Londain agus tá sí ag obair mar ealaíontóir rince ó 2007 sa tSualainn, i Londain agus in Éirinn (Dans i Värmland, Daghdha Dance Company, Being Small Dance). Tá an-taithí aici ar chóiréagrafaíocht a dhéanamh d’fhéilte agus d’imeachtaí, rince iontu agus iad a stiúradh (Lá Idirnáisiúnta Rince, Choreography Showcase, Going Solo Together), chomh maith leis an rince a mhúineadh ag gach leibhéal aoise. Cuireann sí béim ar thaibhiú an rince agus ar an rince a shníomh isteach le foirmeacha eile ealaíne agus is spéis léi go háirithe conas is féidir leis an rince dul i bhfeidhm ar an tsochaí.
Is féidir teagmháil a dhéanamh le Maria ag: arts@kerrycoco.ie

 


 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image