Scéimeanna Ealaín na Gaeltachta Teo 2014 14.03.2014

Ealaín na Gaeltachta Teo

Iarratais/Léirithe Suime á lorg do na scéimeanna seo leanasaí

Scéim na bhFéilte Ealaíon 2014 

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó ghrúpaí ar suim leo féilte ealaíon a fhorbairt/a sholáthar sa Ghaeltacht.

Spriocdháta: Dé hAoine 04 Aibreán 2014.

Scéim na bPríomhréimsí:

 ‘Scéim faoinár ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúla a chuirfidh le hinfreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht’ *Tá leibhéal maoinithe na scéime seo teoranta agus tabharfar tús áite do na tograí sin atá ag feidhmiú faoin scéim seo cheana féin.

Spriocdháta: Dé hAoine 04 Aibreán 2014.

Oíche Chultúir 2014

Léirithe suime á lorg do thograí a bheadh mar chuid d’Oíche Chultúir a bheidh ar siúl i mí Meán Fómhair 2014.

Spriocdháta: Dé hAoine 06 Meitheamh 2014.

Scéim Síol: (uasmhéid maoinithe €1,500)

Scéim leanúnach straitéiseach dírithe ar shíolrú na nealaíon sa Ghaeltacht. Mar shampla: tacaíocht do sheoladh imeachtaí, réiteach taispeántas, forbairt gairme, cothú ócáidí agus imeachtaí beaga a chuirfeadh le forbairt na nealaíon trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht.

Tuilleadh eolais maidir leis na scéimeanna seo go léir, foirm iarratais, critéar srl. ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíon réigiúnacha. Sonraí teagmhálacha le fáil ar www.ealain.ie

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image