Eolaire Gaeilge Chiarraí seolta

Eolaire Gaeilge

Sheol an Clr. Pádraig Mac Cárthaigh, Cathaoirleach agus Moira Murrell, Príomh-Fheidhmeannach Chomhairle Contae Chiarraí, Eolaire Gaeilge Chiarraí, suíomh idirlín nua do ghluaiseacht Gaolainne Chiarraí Dé Luain an 30ú Samhain 2015 in Áras an Chontae, Trá Lí.

eolaire.ciarrai.ie Ardán comónta d’eagrais agus gnónna éagsúla ar fud an chontae a chuireann a gcuid seirbhísí ar fáil trí Ghaolainn.

“Tugann an tEolaire pobail éagsúla na Gaolainne ‘s na Gaeltachta le chéile ar ardán amháin, ag cur lena bhfuil ar fáil i gCiarraí do chuairteoirí i gcóngar ‘s i gcéin” a dúirt Cathaoirleach na Comhairle.

“Cuideoidh an tEolaire ar-líne seo go mór le próifíl na Gaolainne a ardú ar fud an chontae, ag liostáil na seirbhísí Gaolainne go i gCiarraí, mar aon le na Gaeltachtaí a chur chun cinn mar phríomh chinn scríbe do Thurasóireacht na Gaolainne” a dúirt Moira Murrell, Príomh-Fheidhmeannach na Comhairle.

Is í Oifig Ghaeilge agus Rannóg IT Chomhairle Contae Chiarraí a d'fhorbair an suíomh idirlín seo le tacaíocht ó Fhóram Gaeilge Chiarraí.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie