Teagmháil

 

 

Cuntair Phoiblí na Comhairle

Fóin

R-phóist

Fáiltiú Áras an Chontae

066 7183500

info@kerrycoco.ie

An Oifig Mótarchánach

066 7122300

 

An Roinn Ioncaim

066 7162100

revenue@kerrycoco.ie

An Roinn Oibriúchán

066 7183588

roads@kerrycoco.ie

An Roinn Pleanála

066 7183582

plan@kerrycoco.ie

An Roinn Pobail

066 7183680

 

An Roinn Tithíochta

066 7183862

housing@kerrycoco.ie

An Roinn Comhshaoil

066 7162000

environ@kerrycoco.ie

     

Ceantar Bardasach Chiarraí Thiar & Theas

066 9761123

killorglinao@kerrycoco.ie

Ceantar Bardasach Chill Áirne

064 6631046

killarneymunicipaloffice@kerrycoco.ie

Ceantar Bardasach Lios Tuathail

068 21245

listowelao@kerrycoco.ie

Ceantar Bardasach Thrá Lí

066 7191300 traleemunicipaldistrict@kerrycoco.ie

 

 

 

Ionad Athchúrsála Chorca Dhuibhne

066 9151566

 

Leabharlann an Daingin

066 9151499

dingle@kerrylibrary.ie

Leabharlann Bhaile an Bhuinneánaigh

068 27615

ballybunion@kerrylibrary.ie

Leabharlann Chathair Saidhbhín

066 9472287

caherciveen@kerrylibrary.ie

Leabharlann Chill Áirne

064 6632655

killarney@kerrylibrary.ie

Leabharlann Chill Orglan

066 9761272

killorglin@kerrylibrary.ie  

Leabharlann Lios Tuathail

068 23044

listowel@kerrylibrary.ie

Leabharlann Neidín

064 6641416

kenmare@kerrylibrary.ie

Leabharlann Oileán Ciarraí

066 7163403 

castleisland@kerrylibrary.ie

Leabharlann Soghluaiste

 

 

Leabharlann Thrá Lí

066 7121200

tralee@kerrylibrary.ie

Oifig Ceantair an Daingin

066 9151353

dingleao@kerrycoco.ie

Oifig Ceantair Chathair Saidhbhín

066 9472143

caherciveenao@kerrycoco.ie

Oifig Ceantair Neidín

064 6641155

kenmareao@kerrycoco.ie

Oifig Fiontair Áitiúil

066 7183522 LEO@kerrycoco.ie

Oifig na Gaeilge

066 7183532 gaeilge@kerrycoco.ie

Roinn na Seirbhísí Comhshaoil

066 7162000  

Staisiún Dóiteáin Thrá Lí

066 7123111

 

 

 

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie