Gach Seirbhís Gaeilge

Scéim Gaeilge 2014-2017

Aighneacht CCC d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Scéim Gaeilge 2010-2013

Scéim Gaeilge 2005-2008

Is cuid lárnach í an Ghaeilge d'ár oidhreacht náisiúnta, nasc beo í lenár stair agus gné fé leith d’ár dtionscal rathúil turasóireachta. Tuigeann Comhairle Contae Chiarraí go maith tábhacht na Gaeilge do phobal Chiarraí, lasmuigh agus laistigh den nGaeltacht agus táimid tiomanta chun tacú le

  • foireann na Comhairle a cuid seirbhísí a chur ar fáil do phobal Chiarraí trí Ghaeilge (Scéimeanna Gaeilge)

 

  • cosaint na Gaeilge mar theanga pobail sna Gaeltachtaí (SG9-3 Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2009-2015)

Tá dualgas reachtúil orainne sa Chomhairle, fé Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, seirbhísí trí Ghaeilge don bpobal a chur ar fáil ar chomhchaighdeán leo siúd i mBéarla, agus táimid breá sásta tabhairt fén dúshlán sin.

Faigh léargas sna leathanaigh seo ar an obair atá idir láimhe ag Comhairle Contae Chiarraí chun seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil daoibhse agus chun tacú le úsáid na Gaeilge i gCiarraí.

Má tá aon cheist agat mar gheall ar sheirbhísí Gaeilge na Comhairle nó más mian leat do ghnó a dhéanamh as Gaeilge linn, dein teagmháil linn ag gaeilge@ciarrai.ie

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image