Dein gnó linn as Gaeilge:

 

 • Mótarcháin a athnuachan
 • Clárú chun vótáil
 • Deontas Ard Oideachais
 • Táillí Tí, Dabhcha Séarachais agus NPPR á chlárú agus a íoc
 • Foirmeacha Iarratais uile na Comhairle Contae a fháil agus a líonadh trí Ghaeilge más sin do rogha.

 

Teagmháil leis an bPobal

Freagróimid comhfhreagras a thagann chugainn i nGaeilge (ríomhphoist san áireamh) trí Ghaeilge nó go dátheangach gaeilge@ciarrai.ie

Beannófar don bpobal a ghlaonn ar na hÚdaráis Áitiúil i gCiarraí i nGaeilge, nó go dátheangach.

Bíonn ár gcuid stáiseanóireachta leagtha amach go dátheangach.

Thig leat gnó a dhéanamh trí Ghaeilge go díreach le foireann na Comhairle i…

 • Leabharlann an Daingin
 • Oifig Ceantair an Daingin
 • Oifig Gaeilge Chomhairle Contae Chiarraí

agus le hOifigigh Ainmnithe Gaeilge na Comhairle mar atá luaite sna ranna cuí.

 

Eolas don bPobal

Tá ár gcuid foirmeacha agus bileoga eolais ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Ag luí le deá-chleachtas táimid ag nascadh foirmeacha iarratais le chéile fé chlúdach amháin ina bhfuil téacs dath chódaithe atá  easca le léamh. Déanaimid amhlaidh le na bileoga eolais,  fch.  

 

Beidh eolas seasta ar ár suíomhanna idirlín go hiomlán dátheangach sara bhfad.www.ciarrai.ie

Deintear preasráitis a eisiúint go dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, agus cuirtear ar an suíomh idirlín iad ag http://www.kerrycoco.ie/ga/gachseirbhis/seirbhisicorparaideacha/preasraiteas/

 

Foilsímid cáipéisí mórbheartais i nGaeilge agus i mBéarla, m.sh. Tuarascáil bhliantúil, http://www.kerrycoco.ie/ga/gachseirbhis/foilseachain/

 

 

Comhrá 24/7

Comhra 1 Comhra 2
Comhra 3  

 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

 • cssimg
 • wai-aaaimg
 • xhtml image