Oifig na Gaeilge

Scéim Ciorcal Comhrá Chiarraí
Is é an aidhm Scéim Ciorcal Comhrá Chiarraí ná cabhrú le daoine fásta grúpaí beaga a bhunú i gCiarraí chun cur lena gcuid Gaeilge i slí sóisialta. Tá Comhairle Contae Chiarraí ag cur €1,000 ar fáil don scéim phíolótach seo i mbliana.

 

ciste

Ciste Turasóireachta na Gaeilge 2017
Is é an aidhm le Ciste Turasóireachta na Gaeilge ná cabhrú le Turasóireacht na Gaeilge a fhorbairt  i gCiarraí.

 

Oifig na Gaeilge

Tacú le foireann na Comhairle a cuid seirbhísí a chur ar fáil do phobal Chiarraí trí Ghaeilge (Scéim Gaeilge)

Oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha na gceantar Gaeltachta a chosaint agus an Ghaeilge a chosaint mar theanga pobail (SG9-3 Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2009-2015)

Déantar seo tríd:

An fhoireann a chumasú le Gaeilge chun seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil don gcustaiméir, sé sin Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG); Rang Comhrá SMT; Cúrsa Seirbhísí Gaeilge; Oiliúint Aistriúcháin don bhfoireann; tacú le hOifigigh Ainmnithe Gaeilge; agus obair aistriúcháin inmheánach a phromhadh.

Scéimeanna Gaeilge Údarás Áitiúil Chiarraí a chur i gcrích, go háirithe foirmeacha agus suíomh idirlín dhátheangach.

Comhoibriú le grúpaí ‘s eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta chun úsáid na Gaeilge sna Gaeltachtaí agus i gCiarraí a láidriú, sé sin, Fóram Gaeilge Chiarraí (Clár Tacaíochta Teaghlaigh & Turasóireacht na Gaeilge a fhorbairt);Tionóntaí Gaeltachta (Clubanna chun Sóisialú trí Ghaeilge don Óige, agus do Dhaoine Fásta; Cúrsa Píolóta Comhrá Gaeilge); Plean Teangan Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus Cruinnithe Toghcheantair an Daingin;

Teagmháil le hOifig an Choimisinéara Teangan maidir le gearáin ón bpobal i leith ár gcuid dualgaisí i dtaobh na Gaeilge.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image