Scéim Gaeilge

Sheol Comhairle Contae Chiarraí a tarna Scéim Gaeilge ag an Oireachtas i gCill Airne Déardaoin an 28ú Deireadh Fómhair 2010. B’í an Clr. Marie Uí Maoldomhnaigh a sheol an foilseacháin go hoifigiúil.

‘Se aidhm na Scéime ná seirbhísí Gaeilge na Comhairle Contae agus na gComhairlí Baile agus a h-úsáid a spreagadh agus a chinntiú go mbeidh clár gníomhaíochtaí in áit don bhfoireann agus don mBainistíocht chun leibhéal na Seirbhísí Gaeilge san Údarás Áitiúil a fheabhsú.

“Tá sé mar aidhm ag an Scéim Gaeilge seo seirbhísí trí Ghaeilge a chur chun cinn i measc phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, mar aon leis an nGaeilge a chaomhnú mar theanga phobail sa Ghaeltacht” a mhínigh Roibeard Ó hEartáin, Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Chiarraí.

“Tógann an scéim ar ár gCéad Scéim Gaeilge agus ár bPlean Gníomhaíochta 2001-2006. Tá polasaí Gaeilge reatha na nÚdarás Áitiúil i gCiarraí leagtha amach sa scéim mar aon le tiomantais chun seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil dóibh siúd gur mian leo iad a úsáid.”

Tá dul chun cinn maith déanta sa mhéid seo laistigh den eagraíocht ó chuireadh an Plean Gníomhaíochta i bhfeidhm ó 2001 i leith. Tá Oifigigh Ainmnithe Gaeilge i ngach roinn, cuirtear Ranganna Gaeilge ar fáil don bhfoireann, agus eisítear eolas ar nós comharthaíochta, cáipéisí polasaí agus foirmeacha go dátheangach.

“Agus dhá ceantar Gaeltachta sa chontae le traidisiúin saibhir teangan agus cultúir, tá sé ana-thábhachtach go dtacaíonn Comhairle Contae Chiarraí leis an nGaeilge a chothú agus a fhorbairt mar theanga phobail” a dúirt Leas-Mhéara Chiarraí, an Clr. Marie Uí Maoldomhnaigh.

“Tá cuspóirí in ár bPlean Forbartha Contae chun an Ghaeilge agus ár gcultúr a chosaint agus a chur chun cinn agus féachfaidh an Scéim seo chuige go gcuirfí seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge dóibh siúd gur mhaith leo a leithéid.

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Scéim Gaeilge 2010-2013
(Size: 624 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image