Údaráis Áitiúla Chiarraí

Gaeilge

 

Comhairle Contae Chiarraí

Amanna oscailte

Luan - Aoine:  9.00rn - 5.00in

Seoladh

Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí, Co. Chiarraí.

Guthán

066-718 3500

Rphost

 info@kerrycoco.ie

 

Roinn Seirbhís Ghaeilge Guthán R-phost
Acmhainní Daonna    Mary McCarthy (066) 7183814 hr@kerrycoco.ie
Airgeadas    Míne Ní Chathail (066) 7183520 finance@kerrycoco.ie
Clár na dToghthóirí    Angela Daly (066) 7183531 ereg@kerrycoco.ie
Deontais Ard Oideachais    Angela Daly (066) 7183530 heg@kerrycoco.ie
Fáiltiú     Kathleen Cronin (066) 7183500 info@kerrycoco.ie
Ioncam    Carmel McElroy (066) 7162100 / 7162151  revenue@kerrycoco.ie
Mótarcháin    Nóirín Uí Fhearaíosa (066) 7122300   motortax@kerrycoco.ie
Oiliúint    Siobhán Nic Ghiolla Phádraig (066) 7183574  training@kerrycoco.ie
Pleanáil    Marian Uí Choileáin (066)7183582 plan@kerrycoco.ie
Seirbhísí Comhshaoil    Mícheál Ó Coileáin (066) 7183802  environ@kerrycoco.ie 
Tithíocht - Oifig Phoiblí    Joanne Curtin Linehan  (066) 7183862  housing@kerrycoco.ie 
Tithíocht - Innealtóirí    Siobhán Ní Chonchúir  (066) 7183862  housing@kerrycoco.ie 
Tithíocht - Deontaisí    Maura Breen  (066) 7183862  mabreen@kerrycoco.ie 
Sábháilteacht    Roibeard Ó Stiobhairt (066) 7183777 rstuart@kerrycoco.ie

 

 

Ceantar Bardasach Chill Airne

Amanna oscailte

Luan - Aoine:  9.00rn - 5.00in

Seoladh

Halla an Bhaile, Cill Airne, Co. Chiarraí.

Guthán

 

Facs

 066-663 4187

Rphost

townclerk@killarneytc.ie

 

Oifigeach Riaracháin

Kevin Ó Maille

komalley@kerrycoco.ie

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image