Méara Nua Chiarraí

Seamus Cosai Fitzgerald

Is é an Clr. Séamus Cosaí Mac Gearailt Méara Nua Chiarraí tar éis a bheith tofa gan chur ina choinne ag Cruinniú Cinnbhliana Chomhairle Contae Chiarraí, 28ú Meitheamh 2013.

Tagann an Clr. Mac Gearailt i gcomharbacht ar an gClr. Teirí Ó Briain,  agus an Clr. Liam Puirséil ó Bhéal Átha Longfoirt mar Leas-Mhéara.  Toghadh an Clr. Liam Puirséil gan chur ina choinne leis.

Comhalta de Chomhairle Contae Chiarraí ó 1999 i leith, is feirmeoir ó na Gleannta lámh leis an nDaingean 'sé an Clr. Mac Gearailt, bliain is leathchéad d'aois pósta le Anna Marie agus beirt leanaí acu, Ellen agus John.

Cainteoir dúchais agus comhairleoir le Fine Gael, tá sé ar CPS Pleanála & Forbairt Eacnamaíochta na Comhairle Contae agus feidhmíonn sé mar ionadaí na Comhairle ar Sheirbhísí Oideachais Chiarraí, Údarás na Gaeltachta agus Údarás Réigiúnach an Iar-Dheiscirt.

Tharraing sé ard ar na dúshláin roimis Comhairle Contae Chiarraí ina h-óráid maidir leis an ioncam chun seirbhísí a mhaoiniú a choimeád. D'éiligh sé ar an Rialtas maoiniú a mhéadú do bhóithre Chiarraí chun an obair a deineadh le tamall de bhlianta a chosaint.

Ar chúrsaí turasóireachta, mhol an Méara obair agus tacaíocht na Comhairle d'eagraíochtaí agus tionscnaimh turasóireachta agus é ag súil go leanfaidh an dea-obair ar aghaidh. Thagair sé go háirithe go Slí an Atlantaigh Fhiáin, agus an riachtanas chun margaíochta a dhéanamh air chun a cumas a mhéadú.

Ag teacht ó phobal Chorca Dhuibhne, thagair an Méara do thábhacht tionscail na hiascaireachta, go háirithe feirmeoireacht éisc mar fhoinse ioncaim, ach sin a dhéanamh i gceart ag cloí leis an gcaighdeán is airde timpeallachta agus teicniúil.

D'éiligh sé ar lucht bainc a ndualgais a chomhlíonadh i leith iasachtaí do ghónna beaga agus tacú mar is ceart le feirmeoirí le linn an ghéarchéim bia d'ainmhithe.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie