Mótorchain Aisíoc

Is féidir iarratas ar aisíoc mótarchánach a dhéanamh go dtí d’Oifig Mótarchánach Áitiúil ar an bhfoirm RF120 sa chás

Go bhfuil an fheithicil scriosta, curtha i dtraipisí nó as an Stát go buan, nó

Go bhfuil an fheithicil goidte agus nár bhog an t-úinéir é, nó

Nár úsáideadh an fheithicil in áit phoiblí am ar bith ó eisíodh an diosca mótarchánach di, nó

Nár úsáideadh an fheithicil toisc an t-úinéir a bheith tinn nó gortaithe, nó de dheasca míchumais fhisiciúil, nó

Nár úsáideadh an fheithicil toisc an t-úinéir a bheith as an Stát ar chúiseanna gnó nó oideachais, nó

Nár úsáideadh an fheithicil toisc an t-úinéir a bheith thar lear ar sheirbhís leis na Fórsaí Cosanta.

Tá sé tábhachtach an diosca mótarchánach a thabhairt suas láithreach, ós gnách an t-aisíoc a áireamh ó chéad lá na míosa i ndiaidh é a thabhairt suas

Caithfidh 3 mhí iomlán den fhéilire a bheith fágtha ar an diosca gan a bheith caite nuair a thugtar suas é.

Feithiclí a bhfuil a Ré Caite

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image