Rataí Ilghnéitheacha

Bus

in éifeacht 1 Eanáir, 2012

 

An Cineál Feithicle

Bliantúil (€)

Leathbhliantúil (€)

Gach Trí Mhí (€)

Riaráistí Míosúla (€)

Dumpaire eisbhóthair

823

456

232

68.58

TarracóirGinearálta Iompair

310

172

87

25.83

Meaisín/ceardlann/gléas (lena náirítear
“feithicil aisghabhála”)

310

172

87

25.83

Tarracóir feirme, tochaltóir trinsí
agus gnáth-thochaltóir

95

-

-

7.91

Dumpaire agus trucail ardaitheora

95

-

-

7.91

Feithiclí Oileáin

95

- -

7.91

Mótarcharbhán

95

- -

7.91

Eileatram

95

-

-

7.91

Tacsaí agus Heaicní

88

- -

7.33

Bus Scoile

88

- -

7.33

Rothair agus Trí-rothaigh:

       

Leictreach

33

- -

2.75

Nach mó ná 75cc

46

 -

 -

3.83

76cc go 200cc

62

-

-

5.16

201cc nó níos mó

82

- -

6.83

Feithicil faoi rialú coisí

82

-

-

6.83

Rothair Seanórtha agus Snaithríochta

24

- -

2.00

Gach feithicil eile

52

- -

4.33

P.S.V. Mór agus Bus Pobail/Óige:

       

Acmhainn Shuite

Bliantúil(€)

Leathbhliantúil (€)

Gach Trí Mhí (€)

Riaráistí Míosúla (€)

9 go 20 suíochán

143

79

40

11.91

21 go 40 suíochán

188

104

53

15.66

41 go 60 suíochán

375

208

105

31.25

61 suíochán nó níos mó

375

208

105

31.25

   

* 55.5% den
ráta bliantúil
(déan neamhaird ar
cent)

! 28.25%
den ráta
bliantúil
(déan neamhaird
ar cent)

# 1/12 den ráta
bliantúil (déan
neamhaird ar
cent tar éis
iolrú)

Ceadúnais Trádála:

Catagóir Feithicle

Túscheadúnas/Túsphláta Trádála

Ceadúnas/Pláta Trádála Athsholáthair

Gluaisrothar amháin

€55 (pláta singil)

€35 (pláta singil)

Gach feithicil eile

€328 (péire plátaí)

€80 (péire plátaí)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image