Chontae Chiarraí Plean Um Shábháilteacht ar Bhóith (03 Iúil 2017)
ar líne

(29 Meitheamh 2017)
ar líne

Seachtain na Bithéagsúlachta (12 Bealtaine 2017)
Oidhreacht Nádúrtha Chiarraí a Cheiliúradh

Comhchoiste Póilíneachta Fógra - Cruinniú Poiblí (17 Feabhra 2017)
Cruinniú Poiblí - 27ú Feabhra 2017

Conradh Infheistíochta €30m don soláthar uisce poiblí is mó i gCiarraí bronnta (15 Meitheamh 2016)
roghnaithe chun tabhairt fén mór-uasghrádú ar Scéim Soláthair Uisce Chiarraí Láir.

Seóthaispeántas Líonraithe Turasóireachta Chiarraí (04 Aibreán 2016)
Malton Hotel, Cill Áirne

Ciste Tacaíochta Pobail €750,000 fógartha ag Comha (23 Márta 2016)
Foirm

Ceardlann Feilte agus Imeachtaí Chiarraí (12 Feabhra 2016)
24 & 25 Feabhra 2016

Eolaire Gaeilge Chiarraí seolta (04 Nollaig 2015)
Príomh-Fheidhmeannach Chomhairle Contae Chiarraí, Eolaire Gaeilge Chiarraí

Fógra do Chustaiméirí (05 Deireadh Fómhair 2015)
De dheasca an Aighneas Poist, faraor níl Comhairle Contae Chiarraí ábalta aon phostas a chur amach ag an am seo.

1916 UCC Searmanais (29 Meán Fómhair 2015)
03/09/2015 - Ceirín Ó Rathille

Bhreithniú a dhéanamh ar an bhFachtóir Coigeartait (29 Iúil 2015)
Bhreithniú a dhéanamh ar an bhFachtóir Coigeartaithe Áitiúil

Uiscí Snámha (23 Meitheamh 2015)
Rannpháirtíocht an Phobail

Chiste Comórtha 2016 (27 Bealtaine 2015)
Táthar ag glacadh anois le hiarratais ar Chiste Comórtha 2016 ó ghrúpaí pobail agus eagraíochtaí eile i gCiarraí

An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 (04 Iúil 2014)
Foirm, eolas etc.

Uimhreacha Éigeandála Comhairle Contae Chiarraí (23 Nollaig 2014)
I gcás éigeandála, féach ar na leathanaigh glasa, sa Leabhar Teileafóin, 06, nó ar an suíomh idirlín, www.kerrycoco.ie

Dréacht Scéim na gCoistí Polasaí Straítéiseach (22 Iúil 2014)
Fograí, Scéim etc

Údarás Áitiúil Aonair (30 Bealtaine 2014)
Cuirfear deireadh le struchtúr na gComhairlí Baile de thoradh Acht Athchóirithe an Rialtais Áitiúil 2014.

Uimhirchóras Nua do comhaid pleanála Comhairle Bai (12 Bealtaine 2014)
De thoradh chomhcheangal Chomhairlí Baile Thrá Lí, Cill Airne agus Lios Tuathail le Comhairle Contae Chiarraí, beidh údarás pleanála amháin don chontae ar fad anois.

Cuid 8 - Slí mholta Bhaile an Mhuilinn go Baile Ó (21 Márta 2014)
Fógra Poiblí, Líníochtaí, Tuairiscí srl.

Taisce Idirnáisiúnta na Spéire Dorcha do Chiarraí (21 Márta 2014)
Bhronn Cumann Idirnáisiúnta na Spéire Dorcha, atá lonnaithe i dTucson, Arizona, Taisce Shraith Órga na Spéire Dorcha ar Iar-Dheisceart Chiarraí inniu.

Rialú Foirgníochta (21 Márta 2014)
Ón 1d lá Márta 2014 amach tiocfaidh rialacháin nua, Rialacháin (Leasaithe) um Rialú Foirgníochta 2014, i bhfeidhm ar dheimhniú agus ar thosnú oibreacha tógála.

Comórtas Póstaeir ar Éagsúlacht Cultúrtha 2014 (21 Márta 2014)
Sonraí iontrála anseo

Uaireanta Oscailte Nollaig 2013 (23 Nollaig 2013)
Comhairle Chontae

11 Deireadh Fómhair 2013 - Iniúchadh ar Dhabhcha Séarachais
Ós rud é go dtosaíonn na h-iniúchtaí ar dhabhcha séarachais go luath, tá míniú ar an bpróiseas do shealbhóirí tí sna cáipéisí atá ceangailte.

04 Meán Fómhair 2013 - Osclaíonn an tAire Ó hÓgáin Bóthar Faoisimh Dhaingean Uí Chúis
Tháinig an tAire Comshaoil agus Rialtais Áitiúil, An tUasal Phil Ó hÓgáin TD go dtí an Daingean ar an gCéadaoin, 4 Meán Fómhair, chun Bóthar Faoisimh Dhaingean Uí Chúis a oscailt go hoifigiúil.

Lá Vótála 27 Lúnasa 2013
ar na Pobalbhreitheanna chun deireadh a chur le Seanad Éireann

Suíomh Idirlín & Ionad Glaonna Uisce Éireann beo anois 30 Iúil 2013
Tá sé beartaithe tosnú ag cur méadair uisce isteach sna tithe i gCiarraí go luath i Meán Fómhair.

Athrú Molta (11 Iúil 2013)
10ú agus 11ú Athrú Molta

Pleananna Áitiúla (11 Iúil 2013)
Lios Tuathail/Baile an Bhuinneánaigh, Athruithe ar Dhréachtphlean FÁ do Mhol Thrá Lí/Chill Airne

Coiste Teorainneacha Toghlimistéar Áitiúil (11 Iúil 2013)
Tuarascáil agus Léarscáil

Méara Nua Chiarraí (28 Meitheamh 2013)
Is é an Clr. Séamus Cosaí Mac Gearailt Méara Nua Chiarraí tar éis a bheith tofa gan chur ina choinne ag Cruinniú Cinnbhliana Chomhairle Contae Chiarraí, 28ú Meitheamh 2013.

Cáin mhaoine áitiúil limistéar tarscaoileadh (30 Bealtaine 2013)
Chontae Ciarraí

Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 (30 Bealtaine 2013)
Páipéar Buncheisteanna, Fógra Poiblí

08 Bealtaine 2013 - Bothar Conor Pass dúnta
Tá an R560 Bothar Conor Pass dúnta ó Pedlar’s Lake go dtí an Carr Chlós Ard ó Dé Mairt, 7ú Bealtaine go dtí an Aoine, 10ú Bealtaine

02 Bealtaine 2013 - Polasaí Gaolainne
Comhairliúchán Poiblí chun polasaí Gaolainne a fhorbairt mar chuid de Phlean Forbartha Chontae Chiarraí do 2015-2021.

Aip Chorca Dhuibhne (01 Bealtaine 2013)
Ar fáil anois don iFón,Fóin Android agus Táibléid.

Uaireanta oscailte na Nollag (21 Nollaig 2012)
I rith na Nollag, beidh na hoifigí dúnta ó cúig a chlog ar an Aoine, Fiche aAon lá de Nollag go dtí naoi a chlog, Dé Luain, an tríocha haon lá de Nollaig.

Oíche Chultúir Chiarraí (21 Meán Fómhair 2012)
Dé hAoine, 21 Meán Fómhair 2012

An tOchtú Athrú Molta ar Phlean Forbartha Contae C (13 Meán Fómhair 2012)
Dréacht-Straitéis um Fhuinneamh Inathnuaite 2012-2015

Plean Limistéir Áitiúil do Limistéar Feidh (11 Meán Fómhair 2012)
de réir fhorálacha an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 agus an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010

(10 Lúnasa 2011)
Seachtain na hOidhreachta Lúnasa 20-28ú, 2011

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image