Osclaíonn an tAire Ó hÓgáin Bóthar Faoisimh Dhaingean Uí Chúis

Released: 04 Meán Fómhair 2013

Tháinig an tAire Comshaoil agus Rialtais Áitiúil, An tUasal Phil Ó hÓgáin TD go dtí an Daingean ar an gCéadaoin, 4 Meán Fómhair, chun Bóthar Faoisimh Dhaingean Uí Chúis a oscailt go hoifigiúil.

Ceanglaíonn an tionscnamh €2.5m seo an bóthar N86 ón Daingean go Trá Lí leis an R560 Bóthar na Conarach ag aththreorú an trácht ionas nach gá do dul tríd  lár an Daingin. Mar chuid den tionscnamh tógadh carrchlós le 81 spás ann ag Sean Mharglann an Daingin, ag soláthar spásanna páirceála do chuairteoirí agus do mhuintir na háite.

Ag labhairt dó ag an oscailt thréaslaigh an tAire Ó hÓgáin leo san ar fad a raibh baint acu leis an tionscnamh, a maoiníodh le ranníocaí forbartha, b’iad Foireann Deartha Chomhairle Contae Chiarraí a dhear agus a dhein bainistiú ar an tionscnamh agus b’iad foireann na Comhairle a thóg é in éineacht le ceardaithe áitiúla.

“I mbaile gnóthach mar seo is ceist mhór é an brú tráchta agus an tionchar a bhíonn aige ar tharraingteacht agus ar fheidhmiúlacht an bhaile le linn biaiste na turasóireachta ach go háirithe. Chun cur ina choinne seo tógfaidh Bóthar Faoisimh Dhaingean Uí Chúis méad nach beag de thrácht Chill Airne agus Thrá Lí a thagann isteach sa Daingean ón N86.”

Dúirt an tAire leis go raibh sé dóchasach go ligfí don Scéim Feabhsúcháin Bóthair N86 idir an Com agus An Daingean atá faoi bhráid An Bhoird Pleanála faoi láthair dul ar aghaidh.

Luaigh Méara Chiarraí, An Clr. Cosaí Mac Gearailt tábhacht an Daingin mar bhaile turasóireachta san Iardheisceart, an samhradh seo imithe tharainn ach go háirithe nuair a bheartaigh a oiread san Éireannach saoire a chaitheamh sa bhaile.

“Tá a fhios ag an saol go bhfuil aistear bog isteach sna bailte fíor-thábhachtach chun daoine a mhealladh agus chun brú tráchta a sheachaint. Ba dhúshlánach an mhaise é an borradh a tháinig faoi úinéireacht gluaisteán le fiche bliain anuas do bhaile ar bith agus do bhaile áille scéimh an Daingin go háirithe. Bhí an fhianaise le feiscint le tamall maith anuas go raibh gá leis an méad ama a chaitear sa trácht a laghdú agus cur le na roghanna páirceála thart fán mbaile”.

Mhol an Méara leis tacaíocht na n-úinéirí talún áitiúil ónar fuaireadh an talamh trí chomhaontú. Dúirt sé leis go raibh súil aige go dtiocfadh faoiseamh éigin ar an sáinn náisiúnta eacnamaíochta agus go ligfí don obair tosnú ar an dá chéim eile den Bhóthar Faoisimh.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image