Fáilte Romhat go dtí an Rannóg Pleanála

Bíonn ár n-oifig phoiblí oscailte ó Luan go hAoine ón a 9.00a.m. - 5.00p.m. (am lóin san áireamh) Planning mainpage‌ag Seomra 13, Áras an ‌Chontae, Ráth Teas, Trá Lí.‌

 
Próiseálann an Roinn Pleanála gach iarratas pleanála d’fhorbairtí sa chontae taobh amuigh de na ceantair fé chúram Chomhairlí Baile Thrá Lí, Chill Airne agus Lios Tuathail.

Táimid freagrach as polasaithe a chur i bhfeidhm chun an geilleagar a fhorbairt mar aon le n-ár dtimpeallacht a chaomhnú agus a chosaint.

Tá ról tábhachtach ag an Roinn Pleanála sna Rialacháin Phleanála a chur i bhfeidhm.


Tá na comhaid pleanála ar fad ó 2009 i leith in Áras an Chontae agus is féidir iad a iniúchadh ag an gcuntar poiblí. Ní choimeádtar comhaid níos sine ná sin ar an láthair ach is féidir iad a ordú ar an bhfón agus de ghnáth bíonn siad ar fáil lena n-iniúchadh laistigh de 3 lá oibre.

Níl aon táille aisghabhála ar na comhaid pleanála do 2006 ná na blianta dár gcionn. Tá táille €15 ar gach comhad do 2005 nó roimis.

Is féidir íoc ag an gcuntar poiblí le: Airgead tirim/ Seic / Dréacht Bainc / Ordú Poist / Cárta Creidmheasa nó Cárta Dochair.


Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image