An gCóras Fiosraithe Pleanála

An gCóras Fiosraithe Pleanála

 

http://mapping.kerrycoco.ie/planningenquiry/default.aspx?LANG=IR

 

http://mapping.kerrycoco.ie/planningenquirylite/redirect.aspx?LANG=IR

 

Séanadh
Cé gur glacadh gach cúram chun faisnéis chruinn a thaispeáint, ní bheidh Comhairle Contae Chiarraí freagrach i gcaillteanas, damáiste ná míchaoithiúlacht ar bith a tharlódh de bharr míchruinneas nó earráid ar bith inti. I gcás gur ghá duit dul in iontaoibh faisnéis arna soláthar ar na leathanaigh seo faigh deimhniú ar leithligh le do thoil ó bhaill foirne ag an Deasc Phoiblí Pleanála


Ríomh ar theorainneacha ama thar thréimhse na Nollag sa phróiseas iarratais phleanála.
De réir Alt 251 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, nuair atá aon tréimhse chuí nó aon teorainn ama eile, a dtagraítear dó san Acht, nó in aon rialacháin a deineadh faoin Acht, is cóir an tréimhse idir 24ú Nollaig agus an 1ú Eanáir, an dá lá sin san áireamh, a fhágaint ar lár.

Dá réir sin, cuirtear 9 lá le gach teorainn ama sa phróiseas iarratais phleanála, teorainneacha ama a bhaineann le cothabháil  fógraí láithreáin agus glacadh le haighneachtaí agus tuairimí san áireamh.


Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image