Scéim Cothaithe Fostaíochta san Oidhreacht Tógtha 2014

Scéim Cothaithe Fostaíochta san Oidhreacht Tógtha 2014

Tá scéim nua tagtha in áit an Ciste do Struchtúir i mBaol a thug an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta isteach i 2011, in áit Scéim Deontas Caomhantais na nÚdarás Áitiúil agus Struchtúir Shibhialta, dar teideal: Scéim Cothaithe Fostaíochta san Oidhreacht Tógtha 2014  

Cabhróidh an scéim nua le h-úinéirí/áitritheoirí do Struchtúir faoi Chosaint, Struchtúir atá molta le cur faoi chosaint, nó struchtúir a chuireann le carachtair Cheantar Chaomhnaithe Ailtireachta. Tá maoiniú iomlán de €5 milliún curtha ar fáil, cuid mhaith níos mó ná an €500,000 sa Chiste do Struchtúir i mBaol. Is é Aoine an 7ú Feabhra 2014 an dáta deiridh chun glacadh le h-iarratais.

 

Dein teagmháil le Eamon Fleming, Pleanálaí Feidhmiúcháin (Caomhnú) chun a thuilleadh eolais a fháil ag An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí eamon.fleming@kerrycoco.ie  nó ar 066-7183793.

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Treoir i ndáil leis an Scéim Giarála Post san Oidhreacht Thógtha 2014
(Size: 818 KB)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image