Fáilte go dtí an Rannóg Earcaíochta

Is é aidhm na Roinne Acmhainní Daonna ná a chinntiú go mbíonn foireann oilte cháilithe le na hacmhainní cuí fostaithe i gach seirbhís den gComhairle. Human Resources image
Tá an Roinn freagrach leis, as caidrimh tionsclaíochta, cúrsaí sábháilteachta, sláinte agus leas na bhfostaithe agus is cuid lárnach den eagraíocht is ea é. Is é soláthar seirbhíse don gcuid eile den gComhairle ár bpríomh sprioc.
Déileálann an Roinn Acmhainní Daonna le hearcaíocht gach fostaí sa Chomhairle. Earcaítear fostaithe Cléireachais/Riaracháin agus fostaithe Gairmiúla/Teicniúla de réir na gcáilíochtaí, modhanna oibre srl atá leagtha amach sna rialacháin náisiúnta. De réir iarratais oifigiúil agus scrúdú nó agallaimh a deintear earcaíocht.

De réir iarratais oifigiúil agus agallaimh a deintear earcaíocht ar Fhostaithe Bóthair. Dé gnáth líontar na poist sinsearacha san eagraíocht ar mholadh ón Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí, dream a dheineann an earcaíocht seo ar son na Comhairle.

Ar mhaithe le líon na n-agallamh a laghdú, is minic a bhunaíonn an Chomhairle painéal d’iarrthóirí cáilithe, as ab fhéidir folúntais amach romhainn a líonadh.

Fostóir comhdheise is ea Comhairle Contae Chiarraí agus cloítear le reachtaíocht comhionannais sna hagallaimh agus tairiscintí mar aon. Tugtar sonraí dos na hiarrthóirí nuair a fhógraítear an post agus le linn an iarratais. Tugtar cáipéis tagartha do gach bord agallaimh, rud a spreagann cur chuige comónta ó gach éinne ar na boird.


Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image