•    Sláinte agus sábháilteacht an phobail a chosaint trí ghéilliúlacht do na Rialacháin fhoirgníochta i measc tógálaithe, dearthóirí agus úinéirí a chur chun cinn agus a fhorfheidhmiú.   
•    Feasacht a chothú go háitiúil i measc an phobail maidir leis na Rialacháin Fhoirgníochta.   
•    Soláthar rochtan do lucht míchumais a chinntiú.   
•    Caomhnú breosla agus fuinnimh i bhfoirgnimh a chur chun cinn.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image