•    Cumhacht chun cigireacht a dhéanamh ar oibreacha lena mbaineannn na Rialacháin Fhoirgníochta.
•    Cumhacht chun aon eolas cuí a lorg faoi oibreacha lena mbaineannn na Rialacháin Fhoirgníochta.  
•    Cumhacht chun Fógraí Forfheidhmiúcháin a sheirbheáil ar éinne nach ngéilleann do na Rialacháin Fhoirgníochta.
•    Cumhacht ionchúisimh trí chaingean Achomair nó Ard-Chúirte.
•    Cumhacht chun cáipéisí dearaidh a lorg faoi aon fhoirgneamh agus anailís a dhéanamh orthu. 

Cigireacht Fhoirgneamh

Caithfear a thuiscint gur ar togra atá na cumhachtaí cigireachta ag an Údaras Rialaithe Foirgníochta agus nach bhfuil dualgas reachtúil ar an Údarás Rialaithe Foirgníochta cigireacht a dhéanamh ar gach aon fhoirgneamh a bhíonn á thógaint.  Faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 & 2007  is ar thógálaithe, dearthóirí agus úinéirí atá an fhreagracht na Rialacháin Fhoirgníochta a chomhlíonadh.  Roghnaítear gan aird  Láithreacha Tógála chun monatóireacht a dhéanamh orthu trí chigireacht ar an láthair.  Muna gcomhlíontar na Rialacháin Rialaithe Foirgníochta (Fógraí Tosaigh, Deimhnithe Sábháilteacht ó Dhóiteán, Deimhnithe ar Áisiúlacht do Lucht Míchumais agus Deimhnithe ar Fheidhmiú Fuinnimh i bhFoirgneamh) nó na Rialacháin Fhoirgníochta d’fheadfadh imeachtaí achomair sa Chúirt Dúiche, fíneáil throm agus /nó téarma príosúnachta a bheith mar thoradh ar a leithéid de loiceadh.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image