Deimhniú ar Áisiúlacht do Lucht Míchumais (DAC)

Bíonn gá leis an Deimhniú úd (DAC) i gcás foirgneamh nua (bloc árasán san áireamh) nach tithe cónaithe iad agus i gcás oibreacha áirithe lena mbaineann na riachtanais i gCuid M sna Rialacháin Fhoirgníochta, má tharlaíonn a leithéid ar 1 Eanáir 2010 nó as san amach.  
Deimhniú is ea an DAC ón Údarás Rialaithe Foirgníochta go dtagann an dearadh atá molta don bhfoirgneamh leis na riachtanais i gCuid M (Rochtain Fhisiciúil do Lucht Míchumais) sna Rialacháin Fhoirgníochta.

Má fhaigheann tú Deimhniú DAC  maidir le dearadh áirithe a bhíonn i gceist agat ní hionann san is a rá go mbeidh an foirgneamh agus é tógtha oiriúnach do lucht míchumais; ciallaíonn sé go gcomhlíonfar na riachtanais don Rochtain Lucht Míchumais atá sna Rialacháin Fhoirgníochta má thógtar an foirgneamh de réir na bpleananna, cáipéisí agus eolais a cuireadh isteach chuig an Údarás Rialaithe Foirgníochta.

Éilítear na cáipéisí seo a leanas:

An fhoirm ordaithe iarratais ar Dheimhniú ar Áisiúlacht  do Lucht Míchumais agus í sínithe

(B) Agus na rudaí seo:

 • An táille cuí
 • Na Líníochtaí Teicniúla go léir, san áireamh beidh
 • Léarscáil don láthair Suímh
 • Plean do Leagan Amach an tSuímh
 • Na hIngearchlónna
 • Pleananna Úrlár
 • Trasghearrthacha
 • Tuairisc Theicniúil
 • Sonraíochtaí/ Áirimh

Táille: €800 ar gach aon fhoirgneamh

Deimhniú Leasaithe ar Áisiúlacht do Lucht Michumais

Bíonn gá lena leithéid de dheimhniú má bhíonn Deimhniú ar Áisiúlacht do Lucht Míchumais bronnta cheana féin agus go mbíonn leasú suntasach déanta ar dhearadh nó ar obair.  Tharlódh sé freisin go mbeadh athrú ábhartha nó malairt ábhartha úsáide i gceist.    

Éilítear na cáipéisí seo a leanas:


 • An fhoirm ordaithe iarratais ar Dheimhniú Leasaithe ar Áisiúlacht do Lucht Míchumais  agus í sínithe
 • Na Líníochtaí agus na Rudaí atá luaite ag (B) ansan thuas

Táille:  €800 ar gach aon fhoirgneamh

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

 • cssimg
 • wai-aaaimg
 • xhtml image