Tá gá le Deimhniú ar Shabháilteacht ó Dhóiteán faoi na Rialacháin Fhoirgníochta i gcás foirgneamh áirithe.  Seachas tithe agus foirgnimh áirithe talmhaíochta, tá gá le Deimhniú ar Shábháilteacht ó Dhóiteán sna cásanna seo a leanas: 

•    Foirgnimh nua, árasáin san áireamh
•    Athrú sonraithe ábhartha d’fhoirgneamh
•    Síneadh sonraithe d’fhoirgneamh
•    Malairt ábhartha úsáide á baint as foirgneamh

Ceadaíonn an tÚdarás Rialaithe Foirgníochta an dearadh i leith sábháilteacht ó dhóiteán a bhíonn molta d’fhoirgneamh áirithe trí Dheimhniú ar Shábháilteacht ó Dhóiteán a bhronnadh.  Ní hionann san is a rá go mbeidh an foirgneamh tógtha sábháilte ó dhóiteán.  Má fhaigheann tú Deimhniú ar Shabháilteacht ó Dhóiteán maidir le dearadh áirithe a bhíonn i gceist agat, ciallaíonn sé sin go gcomhlíonfar na riachtanais Sábháilteachta ó Dhóiteán atá sna Rialacháin Fhoirgníochta má thógtar an foirgneamh de réir na bpleananna, cáipéisí agus eolais a cuireadh isteach chuig an Údarás Rialaithe Foirgníochta. 

Iarratas ar Dheimhniú ar Shabháilteacht ó Dhóiteán

Éilítear na cáipéisí seo a leanas:

An fhoirm ordaithe iarratais ar Dheimhniú Dóiteáin agus í sínithe
(A) Agus na rudaí seo:

 • An táille cuí
 • Na Líníochtaí Teicniúla go léir, san áireamh beidh
 • Léarscáil don láthair Suímh
 • Plean do Leagan Amach an tSuímh
 • Na hIngearchlónna
 • Pleananna Úrlár
 • Trasghearrthacha
 • Tuairisc Theicniúil
 • Sonraíochtaí/ Áirimh

An Táille a Mheas:
:       €2.90 an méadar cearnach den bfíorfhairsinge urláir
        Íostáille €125

        Uastáille €12,500

Tá foirmeacha iarratais ar Dheimhniú ar Shábháilteacht ó Dhóiteán le fáil ó Údarás Rialaithe Foirgníochta Chiarraí nó is féidir iad a íoslódáil ón suíomh idirlín seo.  De ghnáth má bhíonn foirgneamh nua á thógáil nó athrú á chur ar fhoirgneamh atá cheana féin ann beidh gá le Deimhniú ar Shabháilteacht ó Dhóiteán.  Má tá amhras ort glaoigh ar an Roinn Rialaithe Foirgníochta ar (066) 71 23111 agus gheobhaidh tú an t-eolas cruinn.

Ní mór comhairleoir ábalta  a thuigeann go maith cúrsaí sábháilteachta ó dhóiteán a fhostú chun an iarratas ar Dheimhniú Dóíteáin a ullmhú agus chun dearadh a leagan amach don bhfoirgneamh a bheidh ag teacht leis na riachtanais sábháilteachta.  Ní ghlacfar mar iarratas bailí aon iarratas a bhíonn easnamhach, ní mheasfar iad ach diúltófar dóibh agus seolfar ar ais iad ón Roinn Rialaithe Foirgníochta. 

RABHADH: TÁ SÉ I GCOINNE AN DLÍ A BHAINEANN LE RIALÚ FOIRGNÍOCHTA TÚS A CHUR LE HOBAIR GAN DEIMHNIÚ AR SHÁBHÁILTEACHT Ó DHÓITEÁN A BHEITH BRONNTA ACH AMHAIN MÁ TÁ IARRATAS ISTIGH AR DHEIMHNIÚ DÓITEÁIN AR FHÓGRA 7 LÁ.  D’FHÉADFADH FÍNEÁIL THROM AGUS/NÓ TÉARMA PRÍOSÚNACHTA A BHEITH MAR THORADH AR A LEITHÉID DE LOICEADH. 

Agus Deimhniú ar Shábháilteacht ó Dhóiteán bronnta, ní mor na hoibreacha a chur i gcrích de réir na sonraíochtaí agus na bpleananna a ceadaíodh faoin iarratas.  Moltar comhairleoir ábalta  a thuigeann go maith cúrsaí sábháilteachta ó dhóiteán a fhostú chun an leagan amch cuí a dhearadh sa bhfoirgneamh.


Deimhniú Leasaithe ar Shábháilteacht ó Dhóiteán

Bíonn gá lena leithéid de dheimhniú má dheintear iarratas ar Dheimhniú ar Shábháilteacht ó Dhóiteán sula dtugtar cead pleanála agus go mbíonn athruithe mar choinníoll  sa chead; nó d’fheadfadh leasú suntasach a bheith déanta ar dhearadh nó ar obair.  Tharlódh sé freisin go mbeadh athrú ábhartha nó malairt ábhartha úsáide i gceist sula dtosnófaí ar an obair.  

Má bhíonn gá le Deimhniú Leasaithe ar Shábháilteacht ó Dhóiteán ní mór fanacht go dtí go mbronntar é sula dtosnaítear ar oibreacha/malairt ábhartha úsáide.

Éilítear na cáipéisí seo a leanas:


 • An fhoirm ordaithe iarratais ar Dheimhniú Leasaithe Dóiteáin agus í sínithe
 • Na Líníochtaí agus na Rudaí atá luaite ag  (A) ansan thuas

Táille:

Íostáille: €125
Uastáille: €12,500

€125 nó €2.90 an méadar cearnach ach amháin:

Athrú ábhartha ar éadan an fhoirgnimh lasmuigh €125

Foirgneamh Talmhaíochta  - €65 nó €0.80 an méadar cearnach  >300m ch   


Deimhniú ar Shábháilteacht ó Dhóiteán ar Fhógra 7 Lá

Bíonn gá lena leithéid de dheimhniú má bhíonn rún ag éinne tús a chur le hoibreacha nó le tógáil sula mbronntar an Deimhniú Dóiteáin, ach an Deimhniu Dóiteáin a bheith riachtanach ar ndóigh.  

Éilítear na cáipéisí seo a leanas:


 • An fhoirm ordaithe iarratais ar Fhógra 7 Lá  agus í sínithe
 • An fhoirm ordaithe iarratais ar Dhearbhú Reachtúil don bhFógra 7 Lá  agus í sínithe
 • Foirm iarratais bhailí ar Dheimhniú Dóiteáin
 • Na Líníochtaí agus na Rudaí atá luaite ag  (A) ansan thuas

Táille:

Íostáille €250

Uastáille  €25,000

€5.80: an méadar cearnach ach amháin

Athrú ábhartha ar éadan an fhoirgnimh lasmuigh €250

Foirgneamh Talmhaíochta  - €130 nó €1.60 an méadar cearnach >300m ch   

Deimhniú Rialtachta

Bíonn gá lena leithéid de dheimhniú má dheintear oibreacha/malairt ábhartha úsáide, ach  Deimhniú Dóiteáin a bheith riachtanach ar ndóigh, gan Deimhniú Dóiteáin a bheith bronnta nó gan Fógra 7 Lá a chur isteach.   

Éilítear na cáipéisí seo a leanas:


 • An fhoirm Ordaithe iarratais ar Dheimhniú Rialtachta agus í sínithe
 • An Dearbhú Reachtúil Ordaithe don Deimhniú Rialtachta agus í sínithe
 • Na Líníochtaí agus na Rudaí atá luaite ag  (A) ansan thuas

Táille:

Íostáille €500

Uastáille  €50,000

€11.60: an méadar cearnach ach amháin:

Athrú ábhartha ar éadan an fhoirgnimh lasmuigh €500

Foirgneamh Talmhaíochta  - €260 nó €3.20 an méadar cearnach >300m ch

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

 • cssimg
 • wai-aaaimg
 • xhtml image