•    Glacadh le gach aon Fhógra Tosaigh a fhaightear maidir le hoibreacha lena mbaineann na Rialacháin Rialaithe Foirgníochta, iad a admháil, a mheas agus a chlárú.   
•    Glacadh le gach aon iarratas  ar Dheimhniú ar Shabháilteacht ó Dhóiteán agus ar Dheimhniú ar Áisiúlacht do Lucht Míchumais a dheintear faoi na Rialacháin Rialaithe Foirgníochta, iad a admháil, a mheas agus a chlárú.   
•    Glacadh agus déileáil le hiarratais a fhaightear ar dhispeansáid nó ar mhaolú ó aon cheanglas atá sna Rialacháin Fhoirgníochta.   
•    An ceanglas a fhorfheidhmiú maidir le Deimhniú ar Fheidhmiú Fuinnimh i bhFoirgneamh (BER) de réir na Rialachán (Feidhmiú Fuinnimh i bhFoirgneamh) na gComhphobal Eorpach.      
•    Cigireacht a dhéanamh ar 12% - 15% den líon foirgneamh ag a mbíonn Fógra Tosaigh Bailí mar a éilíonn an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, géilliúlacht do na Rialacháin Fhoirgníochta a chinntiú nuair is gá.   
•    Monatóireacht a dhéanamh ar tháirgí foirgníochta trí gheilliúlacht do na Rialacháin Fhoirgníochta a sheiceáil.  
•    Cuntas a choimeád ar Fhógraí Tosaigh, Deimhnithe ar Shábháilteacht ó Dhóiteán agus ar Áisiúlacht do Lucht Míchumais, Fógraí Forfheidhmiúcháin, Cinní a thógtar sa Chúirt Dúiche, Iarratais ar Dhispeansáid & ar Mhaolú agus Tuairiscí Cigireachta.   
•    Gearáin a iniúchadh agus Fógraí Forfheidhmiúcháin a sheirbheáil orthusan a bhíonn freagrach as foirgnimh a thógáil chun a chinntiú go gcuirtear ina ceart aon neamhghéiliúlacht a tharlaíonn.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image