Feidhmiú Fuinnimh i bhFoirgneamh (BER)

Go bunúsach séard is Deimhniú ar Fheidhmiú Fuinnimh i bhFoirgneamh (BER), ná lipéad fuinnimh a mhíníonn  an feidhmiú fuinnimh a bhíonn ar siúl i bhfoirgneamh.  Léirítear cé chomh éifeachtach is atá aon áitreabh ó thaobh caomhnú fuinnimh de ar scála ó  A go G.  Ina theannta bíonn tuairisc comhairleach a mholann slite chun an feidhmiú fuinnimh sa bhfoirgneamh a fheabhsú.

Faoi réir socruithe san idirthréimhse, bíonn gá le Deimhniú BER  i gcás tithe nua ar cuireadh tús leo ar 1 Eanáir 2007 nó as san amach.  Tá díolúnas ón riachtanas BER ag aon tigh nua (nách raibh riamh díolta ná ligthe ar cíos) má bhí an t-iarratas pleanála istigh roimis 31 Nollaig 2006 nó ar an lá san agus má bhí tromlach na hoibre déanta roimis 30 Meitheamh 2008. 

Ón 1 Eanáir 2009 anuas tá deimhniú BER éigeantach do gach aon tigh a dhíoltar nó a ligtear ar cíos.  Má tá tigh nó árasán á cheannach nó á fháil ar cíos agat, tá sé de cheart agat an deimhniú BER a lorg ón díoltóír, tiarna talún nó ón ngníomhaire. 

Tá gach eolas mar gheall ar dheimhniú BER a lorg ar an suíomh idirlín  www.sei.ie

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image