Tá an creat reachtaíochta don chóras Rialaithe Foirgníochta le fáil iontu seo a leanas:

1) Na hAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 to 2014
2) Na Rialacháin Fhoirgníochta 1997 to 2014
3) Na Rialacháin Rialaithe Foirgníochta 1997 to 2015

Na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1990 to 2014

Bonn faoin Rialú Foirgníochta is ea na hAchtanna seo agus is fúthu a bhunaítear Údaráis Rialaithe Foirgníochta.  Tugtar cumhacht dá reir don Aire chun Rialacháin Fhoirgníochta agus Rialacháin Rialaithe Foirgníochta a dhéanamh.  Tugtar cumhacht freisin d’aon Údarás Rialaithe Foirgníochta chun Fógraí Forfheidhmiúcháin a sheirbheáil, cigireacht a dhéanamh ar oibreacha agus ar fhoirgnimh agus an dlí a chur i gcás neamhghéilliúlachta.  De réir na nAchtanna um Rialú Foirgníochta bunaíodh dualgas reachtúil dearadh agus tógáil a chur i gcrích mar atá leagtha síos sna Rialacháin Fhoirgníochta.  Ní mór gach aon fhoirgneamh lena mbaineann a dhearadh agus a thógáil de réir na Rialachán Foirgníochta agus is iad tógálaithe, dearthóirí agus úinéirí atá freagrach as an gcomhlíonadh.   


Na Rialacháin Fhoirgníochta 1997 to 2014

Sna Rialacháin Fhoirgníochta leagtar síos na riachtanais reachtúla maidir le foirgnimh a dhearadh agus a thógáil.  Tá Treoir i leith na riachtanais a chomhlíonadh le fáil sna Treoircháipéisí Teicniúla.  De ghnáth má leantar na caighdeáin atá sna Treoircháipéisí Teicniúla, comhlíonfar an reachtaíocht.  D’fhéadfaí, áfach, go mbeadh cur chuige éigin eile ann a bheadh oiriúnach don chás agus níl bac ar éinne a leithéid a dhéanamh chomh fada is a gcomhlíontar na riachtanais a luaitear sna Rialacháin mar is cuí.  


Na Rialacháin Rialaithe Foirgníochta 1997 to 2015


Baineann na Rialacháin Rialaithe Foirgníochta le nósanna agus le riarachán.  Táid ann chun géilliúlacht do na Rialacháin Fhoirgníochta a chur chun cinn agus iad ag cur leis an gcumhacht bhunúsach a cheadaíonn cigireacht agus forfheidhmiú.  Deintear an méid sin trí Fhógraí Tosaigh a lorg le tabhairt don Údarás Rialaithe Foirgníochta.  Freisin éilíonn an tÚdarás Rialaithe Foirgníochta Deimhniú Sábháilteacht ó Dhóiteáin  agus Deimhniú ar Áisiúlacht do lucht Míchumais i gcás foirgneamh áirithe.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image