Treoir d’Fheidhmiú Fuinnimh i bhFoirgnimh (Deimhniú Feidhmiú Fuinnimh)
www.epbd.ie

An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch
http://www.rpii.ie

Fuinneamh Inmharthana Éireann
http://www.sei.ie

An Roinn Comhshaoil Oidhreachta & Rialtais Áitiúil
http://www.environ.ie

An Institiúid Éireannach um Rialú Foirgníochta
http://www.i-b-c-i.ie

An Bord Pleanála
http://www.pleanala.ie

Ní féidir le Comhairle Contae Chiarraí a bheith freagrach as soláthar ná as ábhar na suíomh atá thuasluaiate.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image