Ní mór gach aon fhoirgneamh  a dhearadh agus a thógáil de réir na Rialachán Foirgníochta.  Is iad tógálaithe, dearthóirí agus úinéirí/forbróirí go príomha atá freagrach as na Rialacháin Fhoirgníochta a chomhlíonadh maidir le dearadh agus tógáil.  

Muna gcomhlíontar na Rialacháin Rialaithe Foirgníochta nó na Rialacháin Fhoirgníochta d’fheadfadh an Roinn Rialú Foirgníohcta i gComhairle Contae Chiarraí imeachtaí achomair a thógaint sa Chúirt Dúiche; d’fheadfadh  fíneáil throm agus /nó téarma príosúnachta a bheith mar phíonós ar a leithéid de neamhghéilliúlacht. 

Rabhadh


Faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 & 2007, níl aon aitheantas dlíthiúil ag na Deimhnithe Géilliúlachta a eisíonn tógálaithe, ailtirí agus innealltóirí.

Ní gá go gcomhlíonfadh aon fhoirgneamh na Rialacháin Fhoirgníochta is cuma ann nó as don Deimhniú Géilliúlachta.  Go bunúsach is doiciméad príobháideach é an Deimhniú Geilliúlachta a ullmhaítear maidir le háitreabh a thíolacadh agus a mhorgáistiú.

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image