Roinn Pobail agus Fiontair

Tá oifig na Roinne Pobail agus Fiontair lonnaithe i Lárionad an Mainéir Thiar, Rath Teas, Trá Lí trasna ó ÁCommunity & Enterprise homepage imageras an Chontae.‌

Is é príomh fheidhm na Roinne Pobail agus Fiontair ná tacaíocht a thabhairt do Bhord Forbartha Chontae Chiarraí. Dhein an Bord athbhreithniú ar Straitéis an Chontae agus ullmhaíodh plean gníomhaíochta do 2009-2012 ag cur san áireamh an cúlú eacnamaíochta agus an gá dá bharr le comhoibriú níos fearr ó ghníomhachtaí.

Straitéis an Chontae: Glacadh le ‘Meitheal Chiarraí- Ag obair le chéile dár dtodhchaí 2002-2011’ in Aibreán 2002, straitéis arna bhfuil tosaíochtaí aontaithe ag gach gníomhaireacht pobail agus áitiúil i gCiarraí ar fhorbairt an Chontae sa deich mbliana amach romhainn. Is cáipéis reachtúil é an Straitéis; sé sin caithfidh gach uile gníomhaireacht pobail aird a thabhairt ar an Straitéis agus a gcuid bpleananna agus cláracha á gcur i bhfeidhm acu.

Ní hé an Bord Forbartha Chontae Chiarraí a chuireann Straitéis an Chontae i bhfeidhm go díreach, ach fágtar an fhreagracht agus cur i bhfeidhm do ghnéithe áirithe den Straitéis ar na gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa Chontae. 

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image