Comhairle na nÓg Chiarraí

Tionscnamh Rialtais is ea Comhairle na nÓg a thugann deis don óige a bheith páirteach sna cinntí a tógtar ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta.   'Siad Comhairle Contae Chiarraí, Fóram Pobail agus Deonach Chiarraí, Seirbhísí Óige Dheoise Chiarraí, Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Coiste Seirbhísí Leanaí Chiarraí na gníomhaireachtaí atá páirteach sa Chomhairle.

Bíonn Cruinniú Cinn Bhliana ag Comhairle na nÓg gach bliain mar chuid d'ócáid chontae. Tagann an óige le chéile ó gach cairn de Chiarraí chun na mórcheisteanna laethúla a théann i bhfeidhm orthu a phlé.

Óna rannpháirtíocht sa Chomhairle bíonn a leithéid de thorthaí don óige:

Forbairt pearsanta agus freagracht sóisialta

Páirt níos mó a ghlacadh ina bpobail féin

Iad a ullmhú chun páirt a ghlacadh sa daonlathas náisiúnta

Tábhacht sheirbhísí áitiúla don óige a fheabhsú

Cabhrú le scileanna cumarsáide agus sóisialta na n-óg a fheabhsú

An Óige a aithint mar acmhainn luachmhar.

Cruinniú Cinn Bhliana 2012 ar an 12ú Deireadh Fómhair

D'fhreastal 103 duine óg ó aon scoil is fiche.

Beidh CCB 2013 ar Aoine an 4ú Deireadh Fómhair 2013

Bíonn sraith ceardlann le h-áisitheoirí chun téamaí a bhaineann leis an óige a phlé.  Roghnaíonn an óige na téamaí, a leithéidí go dtí seo... Sláinte Ghnéis don Óige, Meabhairshláinte  don Óige, Oideachas, Drugaí & Alcól agus Áiseanna/Imeachtaí.  Iarrtar ar gach scoil seisear a ainmniú don ócáid, ar aoiseanna éagsúla idir 12 agus 18 mbliana d'aois is fearr.

Dáil na nÓg

Tagann Dáil na nÓg le cheile fé choimirce an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus b'é ceann de na moltaí ón Straitéis Náisiúnta Leanaí 2000. Cothaíonn sé fóram náisiúnta don óige chun a gcuid mórcheisteanna a ardú agus a phlé. Is ar mhaithe le tuairimí na n-óg a áireamh agus polasaithe poiblí á bhforbairt atá an Dáil.

Buaileann Dáil na nÓg le chéile go bliantúil de ghnáth i mí na Samhna i bPáirc an Chrócaigh, áit a bhuaileann siad leis an Aire Proinséas Nic Ghearailt TD agus cinnteoirí eile ón Rialtas.

Tá eolas fé imeachtaí Dháil na nÓg ar fáil ag www.dailnanog.ie.  

Tuilleadh eolais:

Siobhán Uí Ghrífín, Roinn Pobail agus Fiontair, Comhairle Contae Chiarraí ag 066 7183680

Rphost: sgriffin@kerrycoco.ie

Áine Ní Mhurchú, KDYS, Ionad Acmhainne Chathair Saidhbhín, Cathair Saidhbhín 087 7801575

Rphost: annemurphy@kdys.ie

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image