Comhchoiste Póilíneachta Chiarraí

Forálann Alt 36 d’Acht an Gharda Síochána 2005 do bhunú comhchoiste póilíneachta i limistéir riaracháin gach údarás áitiúil.

Is é cuspóir na gcomhchoistí seo ná fóram a bheith ann inar féidir le baill den údarás áitiúil, Gardaí sinsearacha, baill den Oireachtas agus ionadaithe ón bpobal dul i gcomhairle agus plé agus moltaí a dhéanamh faoi nithe a bhaineann le póilíneacht an cheantair.

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image