Fóram Pobail agus Deonach

Tá de sprioc ag Fóram Pobail agus Deonach Chiarraí guth a thabhairt don earnáil pobail agus deonach ag leibhéal na gcinntí i gCiarraí.

Conas?

Eolas a roinnt ag leibhéal áitiúil agus contae.

Líonrú/Nascadh le grúpaí eile.

Freagairtí a fhorbairt do mhórcheisteanna tagtha aníos ón bpobal.

Conas a bheith páirteach

Cláraigh le na Grúpaí Pobail agus Deonach don Chontae - féach Foirm Iarratais.

Tugtar cuireadh do bhaill ghrúpaí cláraithe páirt a ghlacadh i gcruinnithe áitiúla - go príomhdha chun eolas a roinnt.

Cruinnithe Líonraithe Pobail a tugtar ar na cruinnithe seo.

Bíonn vóta ag Grúpaí Cláraithe i dtoghchán an Fhóraim.

Cad eile a dheineann an Fóram?

Scéim Árachais do Ghrúpaí

Scéim Aláram Deataigh don Phobail

Gradaim Phobail Chiarraí

Mórtas Ceantair

Cruinnithe líonraithe pobail fud fad Chiarraí

Freagairtí do cháipéisí Polasaithe Rialtais

Gníomhaíochtaí a éascú de réir na Straitéise Contae

Clár Nasc Oiliúna www.kerrytraininglinks.com

Tá na cáipéisí seo leanas i bhformáid PDF agus tá gá le  Adobe PDF Document Adobe Acrobat chun iad a léamh. (Osclaíonn na cáipéisí seo ar leathanach éagsúil.)

Kerry County Council, Co. Buildings, Rathass, Tralee

Phone: (066) 718 3500     Email: info@kerrycoco.ie

  • cssimg
  • wai-aaaimg
  • xhtml image